Connect with us

O prax v dobrých firmách majú žiaci záujem

Rozhovor

O prax v dobrých firmách majú žiaci záujem

O prax v dobrých firmách majú žiaci záujem

Uplynulý týždeň sa otvorili na Slovensku brány škôl, ktoré privítali svojich žiakov v novom školskom roku.  O tom, akú ponuku pripravila pre svojich žiakov Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha v Senici, sme sa porozprávali s riaditeľom školy Mgr.  Pavlom Paradeiserom.

 Koľko učebných a študijných odborov v novom školskom roku otvárate a koľko do nich nastúpi študentov?

Otvorili sme 12 učebných, študijných, nadstavbových a externých odborov. V prvom ročníku učebného odboru stavebná výroba a praktická žena si u nás môžu žiaci dokončiť navyše aj základnú školu.

O ktoré odbory je na vašej škole najväčší záujem?

Najmä o učebný odbor autoopravár mechanik a následne o nadstavbové štúdium dopravná prevádzka, v ktorých žiaci od 2. ročníka praxujú v renomovaných firmách NAD RESS a. s., HÍLEK a spol., a. s., Volvo Senec, Mercedes Bratislava a VW Bratislava. Zvýšený záujem sme konečne zaregistrovali aj o stavebné profesie murár, inštalatér, stavebná výroba, v ktorých si po ukončení učebného odboru môžu žiaci urobiť maturitu v odbore stavebníctvo alebo v odbore podnikanie v remeslách a službách. Najväčší záujem je však o odbor kuchár – cukrár, ide o štvorročný učebný odbor s možnosťou maturity. Mladých ľudí však lákajú aj  učebné a študijné odbory kaderník, cukrár, kuchár, čašník, kozmetik, ktoré sú na trhu práce v súčasnosti veľmi žiadané. Navyše žiaci, ktorí si ich vybrali, praxujú v pekných priestoroch našej školy. Na základe našich dlhoročných skúseností môžem potvrdiť, že žiaci obľubujú najmä profesie, v ktorých od druhého ročníka  môžu praxovať vo firmách.  Tie im po podpísaní zmluvy s vedením školy poskytujú stravu, ošatenie a motivujú ich aj štipendiom. Takouto formou spolupracujeme s firmami VW Bratislava, Volvo Senec, Mercedes Bratislava, Aproxima Skalica, Jednota Senica, NADRESS Senica a spol. HÍLEK Senica.  Navyše, od septembra tohto roka budú naši žiaci v odboroch kuchár – cukrár, čašník a kuchár praxovať aj v Chorvátsku, konkrétne v hoteli Pínija pri Zadare. To, či žiaci určitý odbor majú radi, závisí samozrejme aj od majstrov, učiteľov, ale aj od ľudí, s ktorými sa stretajú počas svojej praxe. Veľmi záleží i na podpore ministra školstva  a spoločnosti.

Trh práce dnes priam volá po remeselníkoch a výrobných pracovníkoch, ktorých je nedostatok. Ako ste zareagovali na požiadavky trhu?

Naša škola si zvolila po revolúcii ťažšiu cestu. Nerušili sme odbory, ktoré ešte nedávno boli nepopulárne. Ostali sme pri tradičných remeslách, i keď nám klesol počet žiakov. Spoločnosť dnes už chápe, že potrebujeme aj remeselníkov, veď skúste zohnať dobrého murára, inštalatéra, klampiara, cukrára, pekára… Možno by bolo treba vrátiť sa znova k vyplácaniu štipendia všetkým žiakom v menej atraktívnych odboroch.

Boli ste v minulých rokoch nútení niektoré odbory pre nízky záujem zo strany žiakov zatvoriť?

Áno. V Senici zanikol Slovenský hodváb, preto zanikli i odbory ako napríklad chemik operátor, priemyselná chémia, chemická výroba, mechanik opravár. So zánikom viacerých stavebných firiem sa utlmil záujem aj o stavebné profesie, akými sú napr. murár, klampiar, tesár, strechár. Dlho sa nám nedarilo otvoriť učebný odbor mäsiar, ale po dohode s firmou Svaman Myjava budeme mať prvákov aj v tomto odbore. Mrzí ma však, že záujem nie je o nový a veľmi perspektívny odbor Technik energetických zariadení budov, ktorý na Slovensku otvorili len štyri školy. Zrejme budeme musieť viac informovať verejnosť a výchovných poradcov.

V spoločnosti sa stále viac hovorí o duálnom vzdelávaní. V podstate je to len istá forma spolupráce s firmami a budúci zamestnávateľmi. Vaša škola má s takouto formou štúdia dlhoročné skúseností. Spolupracujete s firmami v regióne aj dnes?

Už som naznačil, že pokles záujmu o remeslá bol spojený i so zánikom fabrík a podnikov v Senici. Sme nútení žiakov voziť na prax do Bratislavy, Senca, Skalice, Zadaru. Postupne ale žiaci praxujú už aj v Senici vo firmách NADRESS, HÍLEK, Jednota alebo v menšom u súkromníkov v okresoch Senica a Skalica.

Problémov v školstve je veľa. Na jednej strane sú školy, ktoré chrlia absolventov bez perspektívy zamestnania, a na druhej strane školy, ktoré by dokázali poskytnúť vzdelanie a prípravu na povolania, po ktorých je dopyt, aj väčšiemu počtu žiakov. Myslíte si, že by štát mal nejakým spôsobom regulovať prípravu žiakov na povolanie?

Náš štát má politiku a pravidlá na počet zriadených základných, stredných a vysokých škôl. Ja zo svojej pozície riaditeľa strednej školy mám kritický pohľad na počet týchto škôl i na systém ich financovania. Treba sa tým určite zaoberať, všetci máme v tomto rezervy. Všetci to cítime i vieme, ale málo sa v tom robí.

Mnohí zamestnávatelia dnes nedostatok pracovníkov riešia dovozom zamestnancov zo zahraničia. V súčasnosti sa na vašej škole údajne pripravujú už aj zahraniční študenti….    

Každá škola sa prispôsobuje pravidlám financovania školy. Preto sa každý riaditeľ snaží, aby mal čo najväčší počet žiakov, lebo od toho závisí výška finančnej dotácie na školu. Súvisí s tým i  počet zamestnancov, vybavenie koly, úroveň vyučovania. My máme  záujem i o zahraničných žiakov, najmä o Slovákov zo Srbska. Preto spravujeme i Školský internát pri SOŠ Senica, ktorý slúži pre žiakov všetkých stredných škôl v Senici, ale i na komerčné ubytovanie.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

To Top