Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Hlboké

Spravodajstvo

Záhorák na návšteve v obci Hlboké

Záhorák na návšteve v obci Hlboké

Rozloha: 2013 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1262

Starosta: Ing. Miloš Čobrda

 HISTÓRIA

Kraj v okolí Hlbokého bol husto osídlený u počas prehistorických dôb. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262, kedy Hlboké patrilo panstvu Hlohovec. Neskôr prešlo pod hradné panstvo Branč a pod Korlátko. Medzi významných majiteľov patril aj uhorský kráľ Matúš Čák Trenčiansky či Ctibor zo Ctiboríc. Obec preslávil najmä Jozef Miloslav Hurban, ktorý bol siedmym hlbockým kňazom. Na hlbockej fare sa v júli 1843 uskutočnilo stretnutie Hurbana, Hodžu a Štúra, kde spoločne kodifikovali spisovnú slovenčinu.

OBYVATEĽSTVO

V súčasnosti má obec 941 obyvateľov. Ich počet sa pomaly zvyšuje – napríklad v roku 2004 žilo v Hlbokom 897 obyvateľov.

BÝVANIE

Obec v minulosti ponúkla svojim občanom projekt nájomných bytov, z dôvodu malého záujmu sa však nakoniec nerealizoval. „V posledných rokoch naopak zaznamenávame zvýšený záujem o staršie rodinné domy a rovnako aj o výstavbu nových domov. V súčasnosti sa pripravujú dva súkromné developerské projekty, v ktorých sa uvažuje s výstavbou približne 60-tich rodinných domov,“ informoval starosta Miloš Čobrda.

ŠKOLSTVO

V Hlbokom je materská aj základná škola Materskú dlhodobo navštevuje vyše 20 detí, v základnej škole bolo v minulom školskom roku 11 žiakov. „Ide o historicky najnižší počet,“ priznáva starosta. Do nového školského roka je prihlásených 15 žiakov, takže situácia by sa mala zlepšiť. „Obec sa snaží udržať základnú školu aj napriek malému počtu detí a potreby dofinancovania, pretože máme veľký potenciál ďalšieho rozvoja obce,“ zdôrazňuje M. Čobrda.

NAJVÄČŠIE PROBLÉMY

Obec najviac trápi zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov a potreba rekonštrukcie kultúrneho domu. „Na všetky uvedené problémy sme podávali žiadosti v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Na vyhodnotenie žiadostí čakáme už viac ako rok a pol. Neschopnosť kompetentných v oblasti eurofondov tak doplácajú naši občania,“ hovorí starosta.

AKTUALITY Z OBCE

V tomto roku žije obec Hlboké Rokom Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý bol Maticou Slovenskou a Trnavským samosprávnym krajom vyhlásený pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto osobnosti dejín. V rámci výročia sa v obci konalo viacero kultúrnych podujatí, najvýznamnejším bolo divadelné predstavenie Stostupňové pálené, ktoré napísal a režíroval predseda Divadelného spolku J. M. Hurbana Emil Žák. „K ďalším významným podujatiam patrili 49. ročník okresne súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník, okresné kolo 12. ročníka vlastivednej súťaže Poznaj svoj región či 6. ročník medzinárodného poetického festivalu Po stranách Moravy. Obec tiež zorganizovala autobusový zájazd na celonárodnú spomienku na J. M. Hurbana do Beckova. „Sme radi, že v tomto roku sa podarilo evanjelickému cirkevnému zboru v spolupráci s obcou získať peniaze na opravu evanjelického kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, od Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 60 tisíc eur. Na opravu prispel aj evanjelický zbor Holy Trinity Lutheran Church z New Yorku sumou 2196,72 € a v rámci zbierky milodarov sa v Hlbokom podarilo vyzbierať vyše 6000 €. Veríme, že práce sa podarí dokončiť do osláv, ktoré sa v Hlbokom uskutočnia 17. septembra,“ informoval M. Čobrda. Súčasťou veľkej Spomienkovej slávnosti bude aj odhalenie Pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana. „Okrem týchto významných udalostí obec žije aj svojím bežným životom. Na tento rok máme naplánovaných 38 kultúrno-spoločenských podujatí, z ktorých sa viaceré už podarilo úspešne zrealizovať. Všetky informácie a fotografie možno nájsť na webovej stránke obce www.obechlboke.sk,“ dodáva M. Čobrda.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top