Connect with us

Kto sa objíma v hrobe pod Sedličkou?

TOP

Kto sa objíma v hrobe pod Sedličkou?

Kto sa objíma v hrobe pod Sedličkou?

SENICA (mk) – V senickej lokalite Sedlička sa opäť utáborili archeológovia, ktorí postupne odkrývajú hroby z doby bronzovej. A zem aj tentoraz vydala svoje tajomstvá. K posledným najzaujímavejším nálezom patrí dvojhrob, v ktorom boli objavené  kostrové pozostatky dvoch objímajúcich sa osôb.

„Dali sme im meno „senickí Rómeo a Júlia“. Skutočné pohlavie pochovaných však určí až laboratórny a antropologický výskum,“ prezradil archeológ Pavol Jelínek. Aj tento Seničan je súčasťou tímu archeológov Slovenského národného múzea, ktorí realizujú výskum pod vedením Zdeňka Farkaša. V lokalite sa s archeologickým výskumom začalo ešte v roku 2015 v súvislosti s výstavbou podnikateľského objektu. „Bolo tu zistené osídlenie z neskorej doby kamennej, mladšej doby bronzovej, železnej a včasného stredoveku. Najdôležitejšie je však pohrebisko zo staršej doby bronzovej, z ktorého bolo v súčasnosti preskúmaných už vyše 40 hrobov,“ informoval P. Jelínek.

Vlani archeológovia pokračovali vo výskume pod plánovanou stavbou hotela a parkoviskom, a tento rok sa do Senice vrátili, aby preskúmali plochu pod budúcou príjazdovou cestou. V prácach im opäť pomáha Klub priateľov histórie Senica a počas tohtoročného leta sa pridala aj študentka antropológie Nikola Jankovičová z Jablonice.

Natálka aj Conan

Už počas predchádzajúcich sezón bolo na historickom pohrebisku únetickej kultúry odkrytých viacero hrobov so zaujímavými nálezmi. Patril k nim napríklad hrob ženy s korálikmi, ktorá dostala meno Natálka, či hrob muža s bronzovou sekerou, dýkou a náušnicami, ktorého pomenovali Conan. Veľa otáznikov vyvolal nález hrobu s kostrou dospelého jedinca, pri ktorom bolo pochovaných päť detí. Kostrové nálezy putovali na ďalšie antropologické skúmanie, ktoré môže odhaliť napr. vek, príbuzenské vzťahy pochovaných či príčinu ich úmrtia.

V uplynulých dňoch archeológovia preskúmali ďalších 9 hrobov, z ktorých je najzaujímavejším dvojhrob s pozostatkami dvoch ľudí v tesnom objatí.  Hoci ich pomenovali podľa známej mileneckej dvojice, nemožno jednoznačne tvrdiť, že ide skutočne o muža a ženu. „Hlava otočená na západ naznačuje, že by malo ísť o mužov. V takom prípade by bolo otázne, či išlo o milenecký pár, skôr by sa dalo uvažovať o iných možnostiach, napr. o blízkom príbuzenskom vzťahu či nejakej rituálnej záležitosti,“ domnieva sa archeológ Zdeněk Farkaš. Aj tieto kostry boli prevezené na ďalšie skúmanie, ktoré by malo priniesť nové informácie.

Archeológovia veria, že s ďalšou stavebnou činnosťou v regióne sa podarí rúško minulosti poodhaliť ešte viac. „Archeologický potenciál Senice je  obrovský, doteraz však len málo preskúmaný,“ zdôrazňuje P. Jelínek.

Foto: Ľ. Krištofová, P. Jelínek

Viac v téme TOP

To Top