Connect with us

Rohožník a Sološnica na strane občanov

Spravodajstvo

Rohožník a Sološnica na strane občanov

Rohožník a Sološnica na strane občanov

Cementáreň v Rohožníku chce spaľovať viac odpadu ako doteraz. Proti jej podnikateľskému zámeru verejnosť ostro vystúpila spísanou petíciou. Na stranu svojich občanov sa teraz postavili aj samosprávy dotknutých obcí, z Rohožníka a Sološnice na ministerstvo životného prostredia už putovali zamietavé stanoviská.

V roku 2015 rohožnícka cementáreň spálila 182 tisíc ton odpadov,  v roku 2016 to už bolo 195 tisíc ton. Podľa miestnych je toto množstvo veľké a činnosť cementárne má negatívne dopady na životné prostredie aj zdravie ľudí.  Napriek tomu cementáreň pripravila zámer, ktorý ráta so zvýšením spaľovaného odpadu o ďalších 33 %.

„Medzi spaľovaným odpadom je aj nebezpečný odpad, pričom väčšina z neho pochádza zo zahraničia,“ upozorňuje Marta Mikušová z o. z. Ochranársky spolok Sološnica. Práve toto združenie v spolupráci s o. z. Pre budúcnosť – 4future iniciovalo petíciu proti zámeru cementárne. Požaduje v nej, aby boli nezávislými odborníkmi vypracované štúdie dlhodobých vplyvov spaľovania odpadov na ľudské zdravie. Okrem iného tiež žiada zrealizovať emisné a imisné merania priamo v Sološnici a Rohožníku, pretože doterajšie povolenia k činnosti sú paradoxne založené len na výsledkoch meraní v Malackách alebo Stupave.

K zámeru cementárne sa uskutočnilo verejné prerokovanie v oboch obciach. Dovedna sa na nich zúčastnilo približne 200 ľudí, pričom väčšina so zvýšením množstva spaľovaného odpadu vyjadrila ostrý nesúhlas. Zároveň sa v Rohožníku objavila aj ďalšia petícia, bojujúca proti zámeru cementárne. Aktivisti v nej vyzvali obecné zastupiteľstvo a starostu, aby k zámeru zaujali odmietavé stanovisko. Tlak verejnej mienky nakoniec priniesol ovocie. V Rohožníku sa o zámere cementárne rokovalo na zasadnutí zastupiteľstva v stredu 9. augusta a zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že rozšírenie spaľovania odpadov nepodporí. Dôvodom boli aj viaceré nedostatky a nezrovnalosti v správe o hodnotení zámeru v procese EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie).

Rovnaké stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR adresovalo aj vedenie obce Sološnica. „Potešilo nás, že samosprávy reagovali takýmto spôsobom. Teraz už zostáva len čakať, čo na to ministerstvo,“ dodáva M. Mikušová.

Viac v téme Spravodajstvo

To Top