Connect with us

Pre africký mor ošípaných platia mimoriadne opatrenia

Spravodajstvo

Pre africký mor ošípaných platia mimoriadne opatrenia

Pre africký mor ošípaných platia mimoriadne opatrenia

Poľovnícke združenia v okresoch Skalica a Senica boli v uplynulých dňoch informované, ako majú postupovať pri  odstrele diviaka. Práve poľovníkov sa týkajú zásadné opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s africkým morom ošípaných (AMO). 

Vysoko nákazlivé ochorenie domácich ošípaných a diviakov AMO je už na Ukrajine, v Poľsku a dokonca aj v Česku, kde je postihnutý predovšetkým Zlínsky kraj. Keďže riziko zavlečenia k nám prostredníctvom migrujúcich diviakov je veľké, v prihraničných oblastiach začali platiť mimoriadne opatrenia. Do oblasti s aktívnym monitoringom (tzv. nárazníková oblasť) spadá aj celý okres Skalica a časť okresu Senica, konkrétne obce Častkov, Sobotište a Podbranč. „Poľovnícke združenia v týchto lokalitách majú povolený zvýšený odlov diviakov, pretože diviačia zver je premnožená a treba cielene znížiť jej populáciu. Z každého uloveného diviaka musia byť odobrané vzorky a kým nebude známy výsledok ich vyšetrenia, poľovníci s diviakom nesmú manipulovať,“ uviedol pre Záhorák riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senica Alojz Žúrek. Viaceré odporúčania sú smerované aj k farmárom a chovateľom ošípaných. Tí by mali veterinárnemu lekárovi hlásiť všetky uhynuté či choré ošípané a mali by zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom. Potrebné je tiež dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti, ako je prezliekanie ošetrovateľov farmy a zamedzenie prístupu cudzím osobám k chovu. Africký mor ošípaných je nákazlivé ochorenie so schopnosťou rýchleho šírenia. Na človeka a iné druhy zvierat je neprenosné, v prípade infikovania chovu by však museli byť zlikvidované všetky ošípané v danej lokalite.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top