Connect with us

Kúpanie len na vlastné riziko

Spravodajstvo

Kúpanie len na vlastné riziko

Kúpanie len na vlastné riziko

Patríte k milovníkom plávania v divokých vodách? Smola! Na Záhorí totiž v súčasnosti nie je ani jedno prírodné jazero, vhodné na kúpanie. Pravidelne monitorované boli dve lokality – Kunovská priehrada a Gazárka Šaštín-Stráže. Prvá je ešte stále vypustená a druhá bola v tomto roku zo zoznamu vôd vhodných na kúpanie vyradená.  

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada je aj v tohtoročnej kúpacej sezóne pre rekonštrukciu zatvorená. Obľúbená vodná nádrž bola na jeseň 2015 vypustená z dôvodu revízie technických zariadení a hrádze, s jej napúšťaní by sa malo začať koncom tohto roka. Vyhľadávaným miestom rekreantov na Záhorí je aj Gazárka v Šaštíne-Strážach. Rekreačné stredisko sa pýši pieskovými plážami a piatimi jazerami, využívanými na rybolov aj kúpanie. Voda v jazerách však často bojovala s premnoženými sinicami, pre ktoré musel byť takmer každé leto vydaný zákaz kúpania. Regionálny hygienik Ondrej Máčalka z RÚVZ Senica už vlani konštatoval, že pre problémy s premnoženými cyanobaktériami zrejme bude nutné požiadať o vyradenie Gazárky zo zoznamu prírodných vodných plôch, určených na kúpanie. „Prognózy nie sú priaznivé, problémy sa budú stále opakovať. Ich hlavnou príčinou je skutočnosť, že voda v jazerách nie je prietočná, ale stojatá. Vplyv na jej kvalitu má vo výraznej miere počasie, ktoré sa v lete vyznačuje vysokými teplotami a nedostatkom zrážok, situácii však nepomáha ani to, že jazero nie je vyčistené od vegetácie a rias,“ uviedol ešte pred rokom O. Máčalka. Jeho predpoveď sa naplnila 5. apríla tohto roku, kedy odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava skutočne lokalitu Gazárka zo zoznamu vôd určených na kúpanie vyradil. V praxi to znamená, že voda v tejto lokalite nie je sledovaná pravidelne, a ak sa v nej rekreanti predsa len kúpu, je to výlučne len na vlastnú zodpovednosť, s vedomím rizika vzniku možných zdravotných problémov.

Na Záhorí sa nachádzajú aj ďalšie vodné plochy, ktoré popri rybároch či vyznávačoch vodných športov vo veľkej miere využívajú aj rekreanti na kúpanie. Ide zväčša o lokality bez prevádzkovateľa, s neorganizovanou rekreáciou, ktoré v niektorých prípadoch nemajú vybudované ani základné hygienické zázemie. Na najviac využívaných vodných plochách hygienici kvalitu vody kontrolujú v dvojtýždenných intervaloch, v Bratislavskom kraji sú takto sledované vodné plochy v RO Rudava Malé Leváre a v Plaveckom Štvrtku. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, hygienici monitorujú iba sporadicky, spravidla trikrát za sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie. Takáto orientačná kontrola sa týka RO Gbely – Adamov a vodnej plochy Sekule. Okrem prírodných jazier a priehrad môžu rekreanti využiť na kúpanie aj bezpečnejšie umelé kúpaliská, ktoré majú svojho prevádzkovateľa, potrebné sociálne zariadenia a rôzne doplnkové služby. V rámci okresov Senica a Skalica hygienici pravidelne sledujú kvalitu vody na mestskom kúpalisku v Senici a na kúpalisku v RO Zlatnícka dolina pri Skalici, tretím monitorovaným na Záhorí je kúpalisko v Malackách.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top