Connect with us

Úroda je pod strechou, vlaňajšku sa nevyrovná

Téma

Úroda je pod strechou, vlaňajšku sa nevyrovná

Úroda je pod strechou, vlaňajšku sa nevyrovná

Žatva na Záhorí sa skončila, úroda je konečne pod strechou. Oproti vlaňajšku sú tohtoročné výnosy nižšie spravidla o 10 – 15 %, u niektorých komodít však pokles predstavuje až do 30 percent. 

V okresoch Senica a Skalica sa začala žatva už koncom mesiaca jún, čo je o čosi skôr, ako po minulé roky. Prvými komoditami, do ktorých sa poľnohospodári pustili, boli jačmeň a repka ozimná, mimoriadne suché obdobie však urýchlilo aj dozrievanie pšenice ozimnej. „Začiatkom mesiaca júl sa už naplno rozbehli žatevné práce v celom regióne a v tomto období sme začali aj s pravidelným týždenným monitoringom. Vzhľadom na priaznivý vývoj počasia počas júla, ktoré bolo len čiastočne prerušované lokálnymi búrkami, žatvu na poliach väčšina poľnohospodárov regiónu ukončila v 29. – 30. týždni, teda koncom mesiaca júl,“ uviedla pre Záhorák riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) v Senici Katarína Krčová. Pod úrodu sa podľa jej slov podpísal vplyv počasia s nízkym výskytom zrážok počas celého vegetačného obdobia, a to predovšetkým u repky ozimnej a pšenice, ktoré majú v záhorskom regióne najväčšie zastúpenie. „Tu bol zaznamenaný pokles produkcie v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 20 až 30 percent. Treba však poznamenať, že rok 2016 bol, čo sa týka dosiahnutých úrod, nadpriemerný,“ zdôraznila K. Krčová. Repka ozimná je v rámci okresov Senica a Skalica osiata na ploche 6040 ha a priemerný hektárový výnos dosiahnutý v tomto roku predstavuje 2,80 t/ha. U pšenice bola priemerná úroda 4,80 t/ha a táto plodina je osiata na ploche 12 457 ha. „U ostatných komodít bol pokles produkcie v porovnaní s rokom 2016 o 10 – 15% a dosiahnuté priemerné úrody boli u jačmeňa jarného 4,60 t/ha, jačmeňa ozimného 4,90 t/ha, raže 2,90 t/ha, ovsa 2,20 t/ha a u triticale 3,60 t/ha,“ uviedla K. Krčová. Pripomenula, že aj keď je žatva ukončená, práce na poliach nepretržite pokračujú zberom slamy a prípravou pôdy pod sejbu ďalších plodín. „Poľnohospodári regiónu naďalej zápasia s problémom škôd na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku premnoženej poľovnej zveri, kde aktuálne monitorujeme situáciu a zberáme údaje o spôsobených škodách na porastoch,“ dodala K. Krčová.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top