Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Popudinské Močidľany

Spravodajstvo

Záhorák na návšteve v obci Popudinské Močidľany

Záhorák na návšteve v obci Popudinské Močidľany

Rozloha: 1082 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1392

Starostka obce: Ing. Dana Žúrková

 

História

Obec vznikla v roku 1957 zlúčením dvoch samostatných obcí Popudiny a Močidľany. V tomto roku si teda obyvatelia pripomínajú 60. výročie „spoločného života“.

Obyvateľstvo a bývanie

V Popudinských Močidľanoch v súčasnosti žije 902 obyvateľov. Ich počet je už niekoľko desaťročí stabilizovaný, s minimálnymi odchýlkami. Občania žijú v rodinných domov, obec nájomné byty nemá a o ich výstavbe ani neuvažuje. „Nemáme vybudovaný vodovod a kanalizáciu, a už len z tohto hľadiska je výstavba bytov nemožná,“ vysvetľuje starostka Dana Žúrková. V minulosti obec začala s výkupom pozemkov pre nové IBV. „V prvej etape sme pripravili pozemky pre štyri rodinné domy a tie sa už stavajú. V druhej etape chystáme pozemky pre sedem rodinných domov, predpokladaný termín odpredaja záujemcom o výstavbu je koniec roka 2017, resp. prvý polrok 2018,“ uviedla starostka. Záujem o výstavbu podľa jej slov v obci je, čo vidno aj na tom, že pribúdajú nové rodinné domy v záhradách existujúcich domov. „Za posledné roky bolo takto postavených, resp. je v štádiu výstavby, približne desať domov,“ dodala starostka.

Školstvo

V obci je zriadená materská aj základná škola. Materskú v súčasnosti navštevuje 27 detí, čo je maximálna kapacita škôlky. V škole, ktorá je málotriedna, čiže má 1. až 4. ročník, je 25 detí. „Zatiaľ je to dostatočný počet na to, aby sa škola ekonomicky udržala. V roku 2009 sme zriadili školský klub detí, ktorý navštevuje 20 detí, čo výrazne napomohlo k udržaniu školy v obci. O deti je tak v škole postarané až do príchodu rodičov z práce, teda počas celého dňa, tak ako v škôlke,“ vysvetľuje D. Žúrková. V posledných desiatich rokoch obec výrazne investovala do opravy budovy školy a školského dvora, vďaka čomu je v súčasnosti ZŠ naozaj pekná a moderná

Kultúra a šport     

V roku 2009 obec zrealizovala veľkú rekonštrukciu kultúrneho domu, kde z jednej sály vznikla materská škola a druhá sála bola ponechaná a rekonštruovaná pre potreby kultúry. „V čase pred rekonštrukciou nebola v kultúrnom dome desať rokov žiadna svadba a oslavy boli sporadické. Objekt sa využíval len pre potreby kultúry obce. Po jeho rekonštrukcii je kultúrny dom obsadený takmer každý víkend, a to nielen pre obecné akcie, ale aj súkromné. Konajú sa tu oslavy, rodinné posedenia, plesy, zábavy i svadby, a to nielen našich obyvateľov,“ prezrádza starostka. V obci pôsobí viacero kultúrnych, spoločenských a športových organizácií, ktoré vyvíjajú viac či menej aktívnu činnosť. Patria k nim futbalový oddiel TJ, dobrovoľní hasiči, jednota dôchodcov, zväz záhradkárov, poľovnícke združenie a únia žien. Ku kultúrnemu rozvoju prispievajú aj dve kapely – Popuďané, ktorí v tomto roku oslavujú 20. výročie založenia a Záhorácki muzikanti, ktorí vlani slávili 10 rokov existencie a pri tejto príležitosti vydali aj svoje prvé CD. „Obec podporuje nielen všetky organizácie, ale aj jednotlivcov. Každý rok napríklad finančná podpora ide pre Šimona Jošta, ktorý je úspešný pretekár v motokrose a minulý rok vybojoval titul majstra Slovenska, podporujeme aj rodinu Dohnálkovú, ktorej tri deti úspešne obec reprezentujú v cyklistickom športe,“ uvádza D. Žúrková. Pozitívnou správou je, že obec nadviazala aj na divadelné tradície a pôsobí tu divadelný spolok, ktorý každoročne naštuduje divadelné predstavenie z autorského pera Stanislava Štepku. O dianí v obci samospráva pravidelne štvrťročne informuje prostredníctvom vlastných obecných novín Obecný hlásnik, a každoročne vydáva aj nástenné kalendáre, ktoré sú vždy zamerané na inú tému a zakaždým prinášajú množstvo fotografií od histórie až po súčasnosť. V tomto roku bolo témou poľovníctvo a vlani bol kalendár venovaný občanom obce, ktorí sa zúčastnili bojov v I. a II. svetovej vojne.

Problémy a zámery

Najväčším problémom obce je neexistencia vodovodu a kanalizácie. „Za účelom vybudovania týchto strategických inžinierskych sietí vstúpila v minulosti obec do Združenia obcí Viesky. Jej členmi je desať obcí okresu Skalica pri toku rieky Chvojnica a prostredníctvom združenia sa snažíme riešiť tento problém. Spoločne sme investovali do projektovej dokumentácie aj do procesu vydania stavebného povolenia na odkanalizovanie obcí. V súčasnosti hľadáme možnosti financovania, kde sme sa však dostali do patovej situácie,“ vysvetľuje starostka D. Žúrková. Keďže obce združenia nie sú zaradené do Národného programu vodovodov a kanalizácií, nie sú oprávnenými žiadateľmi o financie z fondov EÚ. „Z vlastných prostriedkov sa tak finančne náročné stavby budovať nedajú, keďže ide o milióny eur, a ani prostredníctvom úverov by sa stavby nedali zrealizovať. Štátny envirofond financuje akcie s maximálnym objemom do 200 tisíc eur, čo je veľmi malý zdroj na financovanie akcií s miliónovými rozpočtami. Podľa nášho názoru by sa mal o základné potreby svojich občanov postarať štát, a to najmä v oblasti, ktorá je najväčším tvorcom HDP,“ konštatuje starostka. A na margo celého problému dodáva: „Naše obce sú s malým percentom nezamestnaných, pre spoločnosť sa vytvárajú hodnoty, a štát podporuje zaostalé regióny Slovenska. Mňa by zaujímala definícia, čo je zaostalý región. Nie je to náhodou aj ten, kde chýbajú základné potreby, ako je kvalitná pitná voda a odvod odpadových vôd na ČOV? Mimochodom, v rámci rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd v Holíči sa v minulosti získali financie na to, aby sa rozšírila jej kapacita a mohli tu byť odvádzané odpadové vody práve z obcí nášho združenia Je to skrátka jeden začarovaný kruh a veľké Kocúrkovo…“

Fotografie zo života obce

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top