Connect with us

Aj malá zmena myšlienky môže zapríčiniť veľké zmeny v živote…

Rozhovor

Aj malá zmena myšlienky môže zapríčiniť veľké zmeny v živote…

Aj malá zmena myšlienky môže zapríčiniť veľké zmeny v živote…

Sychravé jesenné počasie na nálade nepridáva a ak sa k nedostatku slnka ešte pridajú neriešené problémy v rodine či zamestnaní, koledujeme si o depresiu a iné psychické či psychosomatické ochorenia. S ľuďmi, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii a nevedia si rady, pracuje koučka a terapeutka energetickej psychológie Milada Ragasová z Malaciek. Za sebou má niekoľko odborných výcvikov zameraných na terapie, psychológiu a koučing, no keďže ju lákajú aj veci medzi nebom a zemou, už viac ako dvadsať rokov sa zaoberá aj poradenstvom cez archetypálne symboly v tarotových kartách. 

Kedy ste v sebe pocítili záujem o psychológiu a túžbu pomáhať iným?

V podstate už v štrnástich. Vtedy to bolo pre niekoho neštandardným spôsobom – začala som vykladať z kariet a všímala som si reakcie ľudí. Postupne som sledovala, ako myslia, ako sa správajú, a ako to ovplyvňuje ich život. Nedávno sme mali stretávku zo strednej a spolužiačka hovorila, že si pamätá, ako som ju cez prestávku zhypnotizovala. Vraj mi to veľmi dobre išlo, a verím, že to bolo pre ňu príjemné. Neskôr som vyštudovala obchodný smer, ale už tam na hodine, ktorá sa okrajovo venovala psychológii, ma táto veda nadchla. Neskôr som študovala sociálnu prácu a v súčasnosti sú to sociálne služby a poradenstvo.

Vašou doménou sa stala regresná terapia. Čo to vlastne je?

Regresná terapia je v prvom rade terapia, pomoc, uvoľnenie psychických a emocionálnych blokov. Je zameraná na riešenie a uvoľnenie nejakého problému alebo napätia. Regres znamená návrat a v tomto prípade ide o návrat k zdroju problému, k príčine. Pomocou toho vie regresná terapia uvoľniť staré bloky, a tým človeku priniesť väčšiu slobodu v živote. Človek si na základe prežitej situácie, ktorú prežije prvý raz, vytvára akýsi vzorec, podľa ktorého reaguje vždy, keď sa niečo podobné stane a pripomenie túto situáciu. Vzorce sa vytvárajú aj v situáciách traumatických alebo ohrozujúcich. Takýchto vzorcov máme veľmi veľa a vedome o nich zväčša nevieme. Úlohou regresnej terapie je uvedomiť si ich a vrátiť akoby do minulosti. Vzorec môže byť spojený aj s emóciami, bolesťou, a postupne – ak ho máme dlho – môže spôsobovať psychosomatické problémy. Regresná terapia nie je len jedna, je viac techník, niektoré idú do detstva, ďalšie do prenatálneho obdobia, ale sú aj také, pri ktorých si ľudia často vybavujú minulé životy. Netreba si však myslieť, že jedinou úlohou regresnej terapie je ísť do minulého života. Z pohľadu vedomia je ťažko povedať, či sú to naozaj spomienky na minulé životy, alebo len príbehy spojené s emóciou, ktorú potrebujeme ventilovať. Nevieme dokázať minulé životy, ale keď sa ľudia vracajú do obdobia prenatálu, teda do doby, keď boli v brušku svojej mamy, to, čo tam vidia, často rodičia aj potvrdia.

Dá sa povedať, že život každého z nás je akousi skladačkou. V jeden deň často riešime vzťahy, prácu, zabezpečenie i sebarealizáciu, vystupujeme v úlohe matky či otca, zamestnávateľa alebo zamestnanca, kolegu, priateľa, dieťaťa… A v ktorejkoľvek z týchto rolí sa môže objaviť problém. Kedy by sme mali vyhľadať odborníka, ktoré signály nám hovoria, že svoje ťažkosti už sami nezvládame?

Bežné starosti denne riešime mnohokrát bez toho, aby sme sa nad nimi pozastavovali. V okamihu, keď nás niečo trápi dlhšiu dobu a pociťujeme emocionálne napätie alebo bolesť, keď horšie dýchame či nevieme pokojne spať, pretože sami nevieme situáciu riešiť, vtedy je dobré požiadať o pomoc. Ak nás trápi emocionálny si psychosomatický problém, je dobrá psychologická pomoc – terapia. Ak sú problémy pracovného charakteru, týkajú sa osobného rastu a oblasti kariéry, a nevieme sa rozhodnúť, zväčša pomôže koučing. Veľakrát je to však pletenec problémov, ktoré spolu navzájom súvisia.

Akým spôsobom dokážete klientovi pomôcť, keď sa na vás obráti?

Venujem sa viacerým terapeutickým a poradenským prístupom, ale aj koučingu. Prvé stretnutie začína rozhovorom, kde klient popíše, čo ho trápi, prípadne čo by chcel dosiahnuť. Na základe toho, ako sám opisuje svoju situáciu, mu pomáham hneď počas rozhovoru uvedomiť si súvislosti, ale aj možné príčiny problému. Po rozhovore nasleduje niektorý z prístupov terapeutických alebo koučovacích. Keď už do toho ideme, klient vie, ako budeme pokračovať, a čo tým s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahne. Pri niektorých terapiách klient zatvára oči, je v pokojnom stave a rozpráva na základe položených otázok súvislosti, kým nedosiahne uvedomenie alebo uvoľnenie. Pri iných sa rozprávame a zároveň stimulujeme reflexné body, kým rovnako nedôjde k uvoľneniu napätia a klient sám nenájde iné riešenie či nový pohľad na situáciu. V niektorých prípadoch používame koučovacie podložky, konštelačné figúrky pre opísanie a rozobratie udalosti, ale aj získanie určitého nadhľadu.

Kto dnes najčastejšie pomoc psychoterapeuta vyhľadáva, a aké problémy ľudí najčastejšie trápia?

Keby som zhrnula celé obdobie, odkedy pracujem v tejto oblasti, tak rozhodne vyhrávajú ženy. Vyzerá to, akoby boli viac otvorené k zmene. Nie je to však celkom tak, pretože koučing využívajú zas zväčša muži. Do poradne mi však prichádzajú aj partneri, a rovnako aj rodičia s deťmi. Najčastejšími témami sú zdravie, vzťahy, práca. Je zaujímavé, aké súvislosti sa vynárajú ľuďom, keď riešia svoje problémy. V otázke vzťahov sú to najčastejšie vzťahy partnerské, ale veľká skupina ľudí rieši vzťah k svojim rodičom. Vzťah k rodičom je najsilnejším modelom pre fungovanie v partnerskom vzťahu. Muži, keď riešia pocit menejcennosti alebo neschopnosť presadiť sa, veľmi často skončia v téme vzťahu s otcom. Ženy, ktoré sa nevedia stať matkou, sú často v podvedomí ovplyvňované vzťahom k svojej matke. Odmietnutie od mamy často vedie k podvedomému odmietnutiu materstva, a to až do takej miery, že telo nevylučuje potrebné hormóny a žena nevie počať. Týmto chcem naznačiť, ako veľmi súvisia vzťahy a naše postoje s tým, ako funguje naše telo, a ako sa nám žije. Som zástancom teórie, že všetky problémy začínajú v hlave. A aj malá zmena myšlienky môže zapríčiniť veľké zmeny v živote.

Čo je nevyhnutné k tomu, aby klient naozaj pocítil úľavu a svoje problémy vyriešil?

Ku mne chodia len dobrovoľní klienti, aj keď prišli i takí, ktorí to chceli len vyskúšať. Každý klient je jedinečný. I keď vidím súvislosti v témach a tým, čo človek prežíva, s každým sa rozprávam individuálne, detailne, a hľadám tie jeho vlastné problémy a príčiny. V podstate je ideálne, keď sa človek úplne otvorí, to je najlepšia cesta k riešeniu. Veľakrát sa ľudia aj chcú otvoriť, majú však rôzne bloky z minulosti, ktoré im v tom bránia. Ale aj toto, ako postupne riešia svoje problémy, z nich opadá. Ja s človekom pracujem dovtedy, kým nie je riešenie. Držím sa hinduistického porekadla: Keď nie je dobre, tak to ešte nie je koniec. Verím na dobré riešenia…

Milada Ragasová – Milara

www.milara.sk

tel. 0902/460 414, 0905/520 365

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

To Top