Connect with us

Záhorák na návšteve v obci KÚTY

Téma

Záhorák na návšteve v obci KÚTY

Záhorák na návšteve v obci KÚTY

Rozloha: 2716 ha

Starosta: Ing. Branislav Vávra 

 

História

Osada s názvom Kuth sa písomne spomína v roku 1392. Prítomnosť ľudí v tejto časti Záhoria však siaha ďaleko do minulosti, čo dokazujú archeologické nálezy osídlenia z doby kamennej i bronzovej. Stredoveká osada bola súčasťou ostrokamenského panstva, neskôr patrila rodu Czoborovcov. V roku 1736 prešla obec do majetku Habsburgovcov.

Obyvatelia a bývanie

V súčasnosti v Kútoch žije okolo 4000 obyvateľov a obec má veľký potenciál ďalej rásť. V blízkej budúcnosti by tu totiž mali pribudnúť nové pracovné miesta, a s tým úzko súvisí aj vytváranie vhodných podmienok na bývanie. „Naším zámerom je vybudovanie troch nových bytových domov. V blízkosti železničnej stanice sme od firmy Kovotvar Kúty a od súkromných vlastníkov odkúpili pozemky a pripravili sme projekty. V súčasnosti je ukončené územné konanie a riešime inžinierske siete, ktoré je potrebné v lokalite vybudovať,“ uviedol starosta Branislav Vávra.

Školstvo

V obci pôsobí materská aj základná škola, nachádza sa tu základná umelecká škola a výborne funguje aj centrum voľného času. Oblasť školstva považuje vedenie obce spolu s obecným zastupiteľstvom za prioritu. „Aj preto sme si ako jednu z najdôležitejších úloh stanovili rozšírenie kapacity materskej školy. Podarilo sa nám získať povolenie pre rekonštrukciu hospodárskej budovy škôlky, v ktorej vzniknú nové priestory predškolského zariadenia, a podali sme žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na prístavbu materskej školy,“ informoval B. Vávra. Viacero krokov na skvalitnenie podmienok pre deti bolo v uplynulom období zrealizovaných aj v základnej škole. Vybudovala sa tu nová multifunkčná učebňa, zriadilo jazykové laboratórium, staré počítače v PC učebni nahradili nové. „Sme radi, že školy aj centrum voľného času pracujú skutočne na vysokej úrovni,“ zdôraznil starosta.

Služby a ďalšie priority

Popri najmladšej generácii obec nezabúda ani na seniorov. Aktuálnym zámerom je rozšírenie kapacity zariadenia Nezábudka, kde by malo pribudnúť okolo desať miest.  „Projekt je pripravený tak, že naň v budúcnosti môžeme nadviazať výstavbou ďalšieho pavilónu a kapacitu tak ešte viac rozšíriť,“ prezradil starosta Kútov. Z realizácie ďalších zámerov budú v Kútoch profitovať všetci obyvatelia obce a aj jej návštevníci. „Ideme budovať fitness-relax centrum s ubytovaním. Projekty už máme spracované a čakáme na stavebné povolenie. Veríme, že v priebehu dvoch – troch mesiacov budeme môcť začať stavať,“ uviedol B. Vávra. A celý koncept predstavil aj bližšie: „Do obce chodia športovci i turisti, preto pre nich chceme zabezpečiť slušné ubytovanie v centre. Súčasťou celého relaxačného areálu bude aj detské ihrisko, ktoré chceme vybudovať z dotácie. Fitness-relax centrum nadviaže na areál Poľnohospodárskeho družstva, kde sú kone, squash aj posedenie.“ Obec si už od Pasienkového spoločenstva Kúty prenajala bývalé tréningové ihrisko, kde by malo vzniknúť moderné ihrisko s umelou trávou. Dopĺňať ho bude minigolfové ihrisko s 18-timi jamkami, na ktorom bude možné hrať majstrovské aj medzinárodné turnaje. „V rámci areálu bude teda občanom, turistom aj športovcom k dispozícii fitness, wellnes, ubytovanie, občerstvenie, ihriská na futbal a minigolf aj detské ihrisko. Bude to ucelený oplotený areál s komplexnými službami, ktorý bude slúžiť aj deťom zo športových krúžkov CVČ,“ dodáva B. Vávra.

Minulosť vs súčasnosť

Starosta Kútov hovorí, že vyhovieť požiadavkám všetkých občanov je nemožné, vždy sa však s poslancami ObZ snažia, aby zo zrealizovaných zámerov mala úžitok čo najširšia verejnosť. Časť miestnych aktivistov kritizovala rozhodnutie obce zbúrať historický „Klindov“ dom a postaviť na jeho mieste polyfunkčný objekt. „Dom s pozemkami spája Bratislavskú a Štúrovu ulicu a toto miesto má pre obec strategický význam. Preto sme sa rozhodli objekt odkúpiť a hľadať možnosti, čo by na jeho mieste mohlo byť,“ vysvetľuje B. Vávra. Keďže zo strany podnikateľov aj občanov vznikla požiadavka na polyfunkčnú zónu so službami a obchodmi, riešenie bolo jasné. „Rozhodne to neznamená, že by sme zabúdali na rodákov a nevážili si históriu. Vieme, že na tomto mieste – aj keď nie priamo v spomínanom dome – sa narodilo niekoľko osobností, a tie by sme si v prípade vybudovania polyfunkčného objektu určite pripomenuli pamätnou tabuľou. Rodákom však bude venovaný aj ďalší priestor v obci. V súčasnosti sa v Kútoch stavia nová fara, a v starej, ktorá sa nachádza v historickom objekte, vznikne Pamätná izba Andreja Radlinského. Chceli by sme v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, občanmi a združeniami pôsobiacimi v obci napomôcť k tomu, aby v budove starej fary vznikli priestory aj pre ďalších významných rodákov, ktorých by sme si takto mohli pripomenúť naozaj dôstojným spôsobom,“ dodáva starosta.

Kalendár podujatí, na ktoré obec srdečne pozýva

18.6.2017          Kultúrne slávnosti Šaštínsko

24.6.20178        Juniáles
4.- 6.8.2017       Hody – piatok beseda „u cimbálu“,
nedeľa – sprievod a krojová zábava
5.8.2017             Zahrávaní hodú
7.8.2017             Hodová zábava

16.9.2017          Hasičský  slovenský pohár stovka a veža
23.9.2017           Kúcanský festival jedla
14.10.2017         Hasičský slovenský super pohár
21.10.2017         Súťaž vo varení gulášu

 

Fotografie zo života obce

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top