Connect with us

Záhorák na návšteve v obci BRODSKÉ

Téma

Záhorák na návšteve v obci BRODSKÉ

Záhorák na návšteve v obci BRODSKÉ

Rozloha: 1989 ha

Počet obyvateľov: 2320

Starostka: Anna Krídlová

 

História

Legenda hovorí, že Brodské bolo miestom, kde sv. Cyril a Metod prvýkrát vkročili na naše územie. Preto aj erb obce tvoria postavy vierozvestcov, ktorí držia v ruke pergamen a jablko, pričom nad nimi sa vznáša holubica. Prvý listinný záznam o obci, ktorá sa vyvinula zo starej slovanskej osady, pochádza z roku 1317. Obec patrila panstvu Šaštín, od roku 1736 Habsburgovcom. V roku 1715 dostala právo na štyri výročné jarmoky. Od 16. storočia tu mali habáni svoje dielne na výrobu keramiky a džbánkov.

Obyvateľstvo a bývanie

V Brodskom v súčasnosti žije 2320 obyvateľov.  Obec má vybudovaný jeden nájomný byt, do približne troch mesiacov by však mala byť skolaudovaná nová šesťbytovka. „Prioritou obce je dobudovať IBV Padielky, kde je v pláne cca 50 rodinných domov. Obec vykúpila pozemky a v súčasnosti je zámer v štádiu prípravy projektových dokumentácií a prípravy inžinierskych sietí,“ hovorí starostka Brodského Anna Krídlová. Dodáva, že samospráva chce mladým rodinám poskytnúť priestor na výstavbu rodinných domov, pretože cieľom je udržať ich v obci.

Školstvo

Základnú školu v Brodskom navštevuje 180 žiakov, do materskej školy chodí 60 detí. Škôlka aj škola neplnia v obci len výchovno-vzdelávaciu funkciu, ale sú aj nositeľom kultúry a podieľajú sa na spoločenskom živote v obci.

Kultúra a šport

Viaceré podujatia v Brodskom majú svoju tradíciu, spomenúť možno napríklad obecný ples či fašiangové posedenie spojené s pochovávaním basy, na ktorom sa prezentuje domáci folklórny súbor. K ďalším akciám patria Deň učiteľov, Medzinárodný deň detí, Brodčanský jarmok, spoločenské posedenie pre seniorov a koniec roka sa nezaobíde bez Mikuláša na koči so sladkosťami pre deti a kapustnicou a vianočným punčom pre dospelých. V Brodskom je k dispozícii knižnica a zo združení a organizácií tu pracujú napríklad dobrovoľní hasiči, členovia Združenia rodičov a priateľov školy pri ZŠ či tenisti z TK Brodské.  „So všetkými miestnymi organizáciami, ktoré v obci pracujú, máme veľmi dobrú spoluprácu,“ zdôrazňuje starostka.   

Problémy a zámery

„Z môjho pohľadu môžem konštatovať, že máme za sebou úspešné roky a pri projektoch z eurofondov a z dotácií sme získali nemalé množstvo finančných prostriedkov,“ hovorí na margo rozvoja obce starostka A. Krídlová. Aktuálne samospráva plánuje rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, kultúrneho domu, telocvične, školskej jedálne, vybudovanie chodníkov a opravy miestnych komunikácií. Zároveň sústavne hľadá cesty na získanie ďalších finančných prostriedkov na zveľadenie obce. „Aby sme zabránili vandalizmu, pristúpili sme k vybudovaniu kamerového systému a postupne rozširujeme počet kamier v obci. Problémom v Brodskom aj v jeho okolí sú tiež čierne skládky, pretože niektorí občania sú ľahostajní a nezodpovední. Dnes máme v našej obci vytvorené podmienky na to, aby sa každý občan zbavil každej zložky odpadu bez toho, aby porušil zákon. V súčasnosti pracujeme na projektovej dokumentácii zberného dvora. Usilujeme sa o skvalitnenie života obyvateľov a chceme vytvárať priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj a prosperitu. Verím, že sa nám vytýčené úlohy úspešne podarí splniť,“ dodáva starostka.

 

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top