Connect with us

Zbúrajú dom významných rodákov?

Spravodajstvo

Zbúrajú dom významných rodákov?

Zbúrajú dom významných rodákov?

KÚTY (rz) – Obec Kúty chce zbúrať rodný dom Dr. Štefana Héseka. Na skutočnosť upozornili miestni aktivisti. Niektorí obyvatelia Kútov, ktorým nie je osud domu ľahostajný, zvažujú proti rozhodnutiu samosprávy v krajnom prípade zrealizovať verejný prieskum formou petície.

Takzvaný „dom Klindovcov“ s pozemkami odkúpila obec na základe uznesenia zastupiteľstva z 24. júna 2015. V decembri toho istého roku poslanci bez upozornenia a prípadného pripomienkovania zo strany verejnosti odhlasovali zámer stavbu odstrániť. Aktivista a miestny folklorista Richard Drška, ktorý je zároveň historikom Záhorského múzea v Skalici, sa v januári minulého roka obrátil na vedenie obce otvoreným listom. V ňom starostu i poslancov vyzýva k zváženiu tohto kroku, a zároveň dokumentuje významné historické a kultúrno-spoločenské fakty spojené s domom. Okrem iného uvádza: „Ide pravdepodobne o zemiansku kúriu. Dom pôvodne vlastnila v 19. storočí rodina Prochácková – Stanková, ktorá však vyšla na mizinu. Pred prvou svetovou vojnou dom kúpil na verejnej dražbe za 13 tisíc zlatých pezinský farár Štefan Palkovič a odkázal ho svojim príbuzným v Kútoch. Na mieste starého domu bol vzápätí postavený nový s terajšou historizujúcou fasádou. Klenbené maštale vo dvornom trakte domu boli postavené ešte v roku 1876.“  Historik R. Drška tiež vo svojom liste pripomína, že v dome sa narodilo niekoľko zaujímavých a významných osobností, spojených nielen s obcou Kúty a záhorským regiónom, ale aj s históriou Slovenska. Okrem iných to boli napríklad katolícky kňaz, profesor skalického gymnázia, predseda Slovenského orla v Skalici a regionálny historik Dr. Matej Hések, katolícky kňaz, doktor teológie a filozofie, duchovný vodca, vychovávateľ a podporovateľ Jozefa kardinála Tomka Dr. Štefan Hések, tajomník obchodnej a priemyselnej komory, člen Štátnej rady za Slovenského štátu a prezidiálny šéf ministerstva hospodárstva Ferdinand Klinda, či primár interného oddelenia Štátnej nemocnice v Skalici Dr. Štefan Klinda. „Navrhujem pokúsiť sa zachovať aspoň klenbené maštale a uličnú časť objektu, t. j. pôvodné obytné priestory, a nájsť vhodné využitie priestorov pre obecné aktivity (napr. miestna knižnica, galéria, koncertná sieň), prípadne prenajať priestory pre komerčné účely a osadiť pamätnú tabuľu, upozorňujúcu na osobnosti slovenského politického, náboženského a kultúrneho života, ktorých osudy boli späté s týmto domom,“ zakončil svoj list Richard Drška.

Projekt sa im pozdáva, dom chcú ale zachovať

K zámeru samosprávy sa vyjadril aj Krajský pamiatkový úrad v Trnave, ktorý odporučil dom Klindovcov zaradiť do zoznamu pamätihodností obce. Argumenty historika a pamiatkárov ale predstaviteľov samosprávy nepresvedčili. Koncom septembra 2016 bolo na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené odstránenie rodinného domu, s odôvodnením, že nejde o pôvodnú stavbu s určitou historickou hodnotou, keďže pôvodná stavba bola – podľa záznamu priradenia popisného čísla domu – v roku 1936 odstránená a na jej mieste bol postavený nový dom. Začiatkom tohto roka obec vydala povolenie na odstránenie stavby a boli zhotovené dve varianty riešenia priestoru príslušného pozemku medzi Bratislavskou a Štúrovou ulicou. Viacerým obyvateľom obce prekáža predovšetkým to, že o sanácii objektu bolo rozhodnuté bez verejnosti. Na mieste rodinného domu by mal údajne vyrásť polyfunkčný objekt,  ktorého projekt však podľa aktivistov nebol občanom odprezentovaný. „Celkový projekt sa nám pozdáva, no nechápeme, prečo má tak významný objekt ustúpiť parkovisku. Vedenie obce sme preto požiadali o zorganizovanie verejného stretnutia do konca júna, keďže okolo projektu je stále veľa nejasností. Ak sa tak nestane, budeme zvažovať spustenie prieskumu verejnej mienky formou petície. Tento dom je významnou miestnou pamätihodnosťou spojenou s našimi najvýznamnejšími rodákmi. Pre Kúty má nielen historicko-spoločenský význam, ale jeho rekonštrukcia a urbanistické zasadenie domu je kľúčové pre ďalší rozvoj centra obce,“ pripomína miestny aktivista Filip Húšťava. Názor vedenia obce prinesieme v budúcom čísle týždenníka Záhorák.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top