Connect with us

V Skalici o dopravnej situácii

Spravodajstvo

V Skalici o dopravnej situácii

V Skalici o dopravnej situácii

SKALICA (rz) – Obyvatelia skalických Krivých kútov nesúhlasia s tým, akým spôsobom má byť ich lokalita pripojená na obchvat mesta. Svoj nesúhlas prišli na stredajšie zasadnutie mestského zastupiteľstva vyjadriť aj odovzdaním petície, pod ktorú sa za dva dni podpísalo vyše 400 občanov. 

Jedným z bodov rokovania MsZ malo byť schválenie zmeny územného plánu mesta. Jej predmetom bolo zapracovanie dopravného napojenia mesta z miestnej komunikácie Krivé kúty na cestu II/426 podľa štúdie z roku 2015. Obyvateľom dotknutej časti Skalice sa však navrhované riešenie nepáči. „Pripojenie Krivých kútov na obchvat navrhovaným spôsobom by malo za následok, že cez našu obytnú zónu by išla nákladná doprava nad 3,5 tony. Takéto riešenie nie je systematické, pretože len presúva problém dopravy z jednej časti mesta na druhú,“ uviedla iniciátorka petície Želmíra Macháčková. V petícii občania okrem iného žiadali stiahnuť tento bod z rokovania. Predbehol ich poslanec Rudolf Šantavý, ktorý dal takýto návrh hneď v úvode zastupiteľstva. Poslanci tak o zmene územného plánu nehlasovali a k téme bola otvorená diskusia. Všetci sa zhodli na tom, že dopravná situácia je v Skalici závažným problémom a netýka sa len Krivých kútov, ale celého mesta. Hoci bola ťažká nákladná doprava z historického centra Skalice odklonená, preťažené sú viaceré ulice v obytných zónach. Iniciátorka petície Ž. Macháčková je presvedčená, že do diskusie o riešení dopravy by mali byť prizvaní aj občania. Upozornila tiež na to, že dopravné štúdie by nemala pripravovať radnica, ale odborné nezávislé firmy, ktoré s tým majú bohaté skúsenosti. „Keď bude štúdia spracovaná, mala by byť prediskutovaná s ľuďmi, a až potom zapracovaná do územného plánu. Je pochopiteľné, že financie na realizáciu v celom objeme hneď k dispozícii nebudú, bude ale aspoň možné určiť priority a postupne realizovať jednotlivé kroky, aby sa doprava odľahčila,“ uviedla pre Záhorák. Rovnaký názor zdieľala aj väčšina poslancov. Mestské zastupiteľstvo  nakoniec na návrh poslankyne Anny Ozábalovej rozhodlo, že odborná firma s príslušným oprávnením spracuje projektové riešenie dopravnej situácie v osobnej a nákladnej doprave pre celú Skalicu s termínom do 30. novembra 2017, pričom do úvahy budú brané a potreby a požiadavky občanov.

Foto: Poslanci sa zhodli na tom, že dopravnú situáciu v meste treba riešiť komplexne a prostredníctvom nezávislých odborníkov.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top