Connect with us

V Sološnici petíciou bojujú za Veľký Peterklín

TOP

V Sološnici petíciou bojujú za Veľký Peterklín

V Sološnici petíciou bojujú za Veľký Peterklín

Do Zoznamu území európskeho významu by malo pribudnúť  viacero lokalít Záhoria. Jednou z nich je aj Peterklín (Petrklín) pri Sološnici. Ochrancovia prírody pôsobiaci v tejto oblasti sú však skeptickí. Nepáči sa im súčasný ani navrhovaný stav, a okrem iného sa obávajú, že ochrana územia bude garantovaná len na papieri. Preto aj naďalej zbierajú podpisy pod petíciu za záchranu vrchu Veľký Peterklín.

Petíciu spustila snaha spoločnosti Alas Slovakia rozšíriť v kameňolome ťažbu horniny melafýr smerom k spomínanému vrchu. Dve združenia, Ochranársky spolok Sološnica a o. z. Pre budúcnosť – 4futugre, sa obávajú, že to bude znamenať zničenie vzácnych lesov európskeho významu. Oproti súčasným 18-tim hektárom plochy by sa totiž dobývací priestor postupne rozšíril o ďalších 9,9 hektára. Združenia pripomínajú, že v okolí Sološnice sa už nachádzajú tri rôzne ťažobné priestory, pre ktoré obec trpí zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou. V petícii ochrancovia prírody okrem iného požadujú, aby Ministerstvo ŽP do návrhu území európskeho významu zaradilo celý masív Veľkého Peterklínu, aby pri návrh hraníc európskeho významu neprihliadalo na hospodárske záujmy ťažobnej spoločnosti, a aby rešpektovalo ústavné právo občanov na zdravé životné prostredie. „Problémom je, že vrch Veľký Peterklín nie je na zoznam území európskeho významu navrhnutý celý. Navrhované územie ustupuje firme Alas Slovakia, ktorá má v tesnej blízkosti ťažobný priestor a od septembra 2006 žiada o jeho rozšírenie. Podobné žiadosti podala už v roku 2008 a 2012. V roku 2012 sa Štátna ochrana prírody proti tomuto plánu postavila s tým, že na území, kam sa chce spoločnosť Alas rozšíriť, sa nachádzajú vzácne ekosystémy, ktoré by sa jeho činnosťou zničili. V súčasnosti však ŠOP svoj postoj zmenila a navrhla územie do zoznamu tak, aby sa umožnilo rozšírenie ťažby,“ uviedla pre Záhorák Alexandra Peťková, tajomníčka Ochranárskeho spolku Sološnica. Dodala, že kým v roku 2012 Alas žiadal o rozšírenie územia ťažby o 10,4 ha, v súčasnosti žiada o 0,5 ha menej, vďaka čomu sa vyhne posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA. To by sa robilo len v prípade záberu pôdy nad 10 ha alebo ťažby nad 200 tisíc ton ročne. „Rozšírenie ťažby bude mať dva hlavné dopady,“ vysvetľuje A. Peťková. „Jednak sa kameňolom postupne posunie bližšie smerom k obci a zničí časť hrebeňa Peterklínu, ktorý v súčasnosti chráni obec pred negatívnymi vplyvmi ťažobnej činnosti. Zároveň príde k zničeniu vzácnych dubových lesov a na ne napojeného celého ekosystému. Tieto lesy sú pritom zaraďované v kategórii ochranných lesov.“ Proti rozšíreniu ťažobného priestoru sa podľa slov A. Peťkovej už v roku 2008 vyjadrilo prostredníctvom petície viac ako 900 občanov z obce a okolia. Aktuálnu petíciu môžu občania podporiť v tlačenej forme alebo online na webstránke www.peticie.com.

 

Viac v téme TOP

To Top