Connect with us

Medzi škôlkárov opäť zavítali Strominkovia

Téma

Medzi škôlkárov opäť zavítali Strominkovia

Medzi škôlkárov opäť zavítali Strominkovia

Na dvore materskej školy na Novomeského ulici v Senici pribudol vo štvrtok 4. mája nový stromček. Mladú aróniu sem prišli v rámci jedinečného projektu Strominkovia spoločne s deťmi zasadiť ochrancovia prírody z občianskeho združenia KOZEL. 

Klub ochrancov zelene už piaty rok chodí po materských školách a učí deti láske ku stromom. „Prvý raz sme navštívili škôlku na Komenského ulici. Jeden strom v jej areáli mal byť odstránený a my sme boli účastníkmi konania. S výrubom sme nesúhlasili a namiesto neho sme navrhli ošetrenie, ktoré zabezpečilo naše združenie. Keďže sme však nechceli, aby zostalo len pri ošetrení, napadla nám myšlienka predstaviť arboristov a zároveň deťom porozprávať o stromoch, ich funkciách a význame pre život. Tak vznikol projekt Strominkovia,“ prezradila podpredsedníčka o. z. KOZEL Dana Ševčíková. Aktivity projektu sa postupne rozšírili a pribúdalo aj materských škôl, do ktorých Strominkovia zavítali. Zatiaľ poslednou je MŠ na Ulici L. Novomeského, ktorá sa síce nachádza na sídlisku, je však zasadená do krásneho zeleného prostredia. K ochrane prírody tu deti vedú systematicky od najútlejšieho veku. „Kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu. Vysádzame kríky a bylinky, o ktoré sa deti starajú, chodievame na prechádzky k vodnému toku Teplica, pozorujeme vtáčiky, zvieratká, chystáme krmítka a učíme deti, čo pre nás príroda znamená a ako ju treba chrániť,“ uviedla zástupkyňa MŠ Viera Hurbanová. Počas štvrtkového dopoludnia sa deti najskôr hravou a interaktívnou formou prostredníctvom piesne a obrázkov dozvedeli rôzne zaujímavosti o stromoch, prečo treba nové vysádzať a staršie chrániť a ošetrovať. Potom si na školskom dvore získané vedomosti upevnili priamo pri vysádzaní nového stromčeka. „Toto je podstatou celého projektu, vysvetliť deťom, ako stromček vznikne, ako sa zrodí zo semienka, ako ho treba zasadiť, a ako sa oň potom treba starať,“ zdôraznila D. Ševčíková. Deti sa sadeniu arónie prizerali s veľkým záujmom a zároveň prisľúbili, že svoj stromček budú skutočne chrániť. Súčasťou návštevy materskej školy bola aj ukážka starostlivosti o dospelý strom. Od odborníkov – arboristov sa dostalo ošetrenia staručkej lipe, ktorá rastie pri ceste v Sotine a predstavuje kus jej histórie.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top