Connect with us

Senickí záhradkári slávili polstoročnicu

Téma

Senickí záhradkári slávili polstoročnicu

Senickí záhradkári slávili polstoročnicu

Pred 50-timi rokmi vznikla v Senici prvá záhradkárska osada – Kunov I – a položila tak základný kameň osadového záhradkárstva v meste. Významné jubileum si senickí záhradkári pripomenuli v sobotu 29. apríla na slávnostnom podujatí v dome kultúry, kde si zaspomínali na polstoročie naplnené smelými ambíciami, poctivou prácou aj významnými úspechmi. 

Predseda ZO SZZ Senica – Kunov I. Ján Sadloň pripomenul, že pri vzniku prvej osadovej organizácie v meste nikto nepredpokladal, akým zložitým vývojom sa bude jej cesta uberať. Úplne prvá záhradková osada v Senici vznikla v roku 1967 v časti Čáčov – Podielčie, no krátko po tom, čo ju záhradkári začali budovať, prišla rana: podnik Slovenský hodváb pozemky pod záhradami potreboval na svoje rozšírenie a pre záhradkárov bolo potrebné nájsť iné vhodné priestory. „Bolo to vtedy obrovské sklamanie, keď záhradkári museli opustiť pozemky, ktoré začali zveľaďovať,“ prezradil J. Sadloň. Novou lokalitou pre vybudovanie záhradkárskej osady sa stal Kunov so svojimi vinohradmi. Na záhradkárov však nečakala úrodná pôda, ale zem nevhodná na veľkoplošné obrábanie, ktorú bolo potrebné kultivovať. „Boli tam výmole, terén bol zarastený burinou a starými zdevastovanými stromami, ktoré sme museli najskôr vyklčovať, až potom sa mohlo pristúpiť k melioráciám, terasovaniu svahov a ďalším prácam, ako bola úprava ciest, príprava vody či stavanie oplotenia,“ uviedol J. Sadloň. Dodal, že záhradkárov nečakali len bezstarostné a veselé chvíle, ale neraz veľmi ťažké, poznačené dobou a neistotou. „Som rád, že sme si vždy vedeli poradiť a v nastúpenej ceste pokračovať,“ zhrnul roky budovania a postupného zveľaďovania ZO Kunov I. jej predseda. Dnes je záhradkárska osada pýchou nielen Senice, ale aj samotného Slovenska. „Kunovské vinohrady jej dávajú špecifický charakter. Väčšina záhradkárskych osád na Slovensku je vybudovaná v rovine, Kunov je však vo svahu a má terasovitý charakter. To umožňuje ľuďom záhradkárčiť v komunite, nie je tu individualizmus, ale človek sa stretáva s inými pri každom pohybe v osade. A čerešničkou na torte je krásny výhľad,“ prezradil J. Sadloň.  Stretnutie jubilujúcich záhradkárov pozdravil aj primátor Senice Branislav Grimm, ktorý ocenil, že záhradkári svojou činnosťou vždy prispievali ku skvalitňovaniu životného prostredia v meste, k výchove človeka, učili láske k prírode, spolupráci a spolužitiu: „Celá táto veľká rodina záhradkárov skultivovala a skultúrnila rozsiahle územie, ktoré je dnes z hľadiska starostlivosti o životné prostredie našou výkladnou skriňou.“ Predseda kontrolnej a revíznej komisie SZZ, tajomník OV SZZ v Senici Ján Ukropec zdôraznil, že pretváraním prírody záhradkári pretvárajú aj sami seba. Menili sa, aby prírodu okolo seba pestovali, chránili a zveľaďovali. V súčasnosti je v Senici 7 záhradkových osád, v ktorých je združených 600 záhradkárov. Pripočítaním organizácie Senica – prídomoví sa toto číslo zvyšuje na 722.

Aj krst a ocenenie

Súčasťou slávnostného podujatia bolo oficiálne predstavenie reprezentatívnej knihy „50 rokov osadového záhradkárstva v Senici“, ktorú autorsky pripravil Ján Sadloň a vydala spoločnosť Reco, s. r. o. v grafickej úprave Marcely Heglasovej. Prítomní si pozreli filmy z DVD a z archívu Slovenskej televízie, ktoré im sprítomnili obraz pretvárania svahov bývalých kunovských vinohradov na krásne záhradky, a pripomenuli si aj ľudí, ktorí sa zaslúžili o budovanie osady. Nezabudlo sa ani na oceňovanie aktívnych záhradkárov, ktorí si prezvali pamätný list a čestné uznania ZO SZZ Kunov I.  Udelené boli tiež ocenenia Okresného výboru SZZ Senica, ktoré získali Jozef Vlasák, Elene Kollárová, Ján Juráš, Jozef Marenčík, Jozef  Závodský, Rudolf Lasica, Zdeněk Pinkas a Ivan Sás, a ocenenie Republikového výboru SZZ, ktoré si prevzali Martin Hladík a Ján Sadloň.

-mk-

Foto: M. Štítny, Záhorák

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

Populárne články


To Top