Connect with us

Poslanci rozdeľovali dotácie z fondu PRO Senica

Spravodajstvo

Poslanci rozdeľovali dotácie z fondu PRO Senica

Poslanci rozdeľovali dotácie z fondu PRO Senica

SENICA (rz) – Senickí mestskí poslanci rozhodli o rozdelení peňazí z fondu, ktorým samospráva podporuje verejnoprospešné aktivity v meste. O sumu 15 tisíc eur sa podelia štyri subjekty.

Fond PRO Senica je tvorený z peňazí mestského rozpočtu. Požiadať o finančnú podporu svojich činností môžu občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj obchodné spoločnosti, pričom musia dodržať podmienku verejnoprospešného účelu využitia poskytnutých peňazí. Tento rok bol rozpočet na fond schválený vo výške 60 tisíc eur, pričom na projekty do 3320 eur bolo vyčlenených 45 tis. € a na projekty nad 3320 eur poslanci vyčlenili 15 tis. €. Podľa stanovených pravidiel o projektoch do sumy 3320 eur na základe ich zamerania rozhodujú jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve, o schválení podpory projektov presahujúcich túto čiastku rozhoduje samotné mestské zastupiteľstvo. Tentoraz mu mestská rada odporučila sumu 15 tis. € rozdeliť medzi štyri subjekty, pričom čiastku 10 tis. € by získal denný stacionár Svetluška, 2000 € by išlo pre Dobrovoľný hasičský zbor Senica, 2000 € by dostalo Záhorácke divadlo a 1000 € plavecký klub Záhorák. Tento návrh sa ale niektorým poslancom nepozdával. Peter Pastucha upozornil na to, že čiastka 2000 € je pre Záhorácke divadlo nepostačujúca, financie budú použité na projekt Senická divadelná horúčka, kde sú náklady na realizáciu výrazne vyššie. V mene komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti navrhol zvýšiť dotáciu pre divadlo na 4000 eur. „Senická divadelná horúčka je podujatie veľkého rozsahu, ktoré reprezentuje Senicu,“ zdôvodnil. Keďže však pozmeňujúci návrh musí byť kompletný a nie je možné navrhovať zvýšenie dotácie pre jeden subjekt bez uvedenia, odkiaľ budú peniaze presunuté, P. Pastucha navrhol ubrať 2000 eur z dotácie pre stacionár Svetluška. „Je mi ľúto, že budem ten zlý, ale už vlani sme o Svetluške diskutovali v našom poslaneckom klube. Minulý rok jej bolo takisto schválených 8000 eur, aj požadovala možno raz toľko,“ uviedol. Jeho poslanecký návrh sa však nestretol s podporou poslancov a tí nakoniec dali prednosť pôvodnému rozdeleniu financií s ponechaním dotácie 10 tisíc eur pre Svetlušku a 2000 eur pre Záhorácke divadlo.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top