Connect with us

Do Zoznamu území európskeho významu pribudnú aj lokality Záhoria

Spravodajstvo

Do Zoznamu území európskeho významu pribudnú aj lokality Záhoria

Do Zoznamu území európskeho významu pribudnú aj lokality Záhoria

Národný zoznam území európskeho významu sa bude rozširovať. Pribudnúť by naň malo aj viac ako desať záhorských lokalít, ktoré si zaslúžia mimoriadnu pozornosť a ochranu.  

Odborný návrh tzv. C etapy národného zoznamu území európskeho významu obsahuje takmer 200 lokalít Slovenska. Nachádza sa na nich 21 vybraných typov prirodzených biotopov a 33 vybraných druhov rastlín a živočíchov európskeho významu. Medzi navrhovanými lokalitami nechýbajú ani zaujímavé miesta Záhoria, napríklad Uchánok a Javorec v Sobotišti, Krížnica a Kaltenbruk v Malackách, Borské piesky a Kalaštovský dvor v Borskom Mikuláši, Veterník v Skalici, Havran v Častkove, Konopiská a Peterklín v Rohožníku, Gbelský les v lokalite Gbely či Kuchynské sysľovisko pri Kuchyni. Do 10. mája postupne prebiehajú verejné prerokovanie všetkých navrhovaných lokalít, na ktorých sa zúčastňujú dotknuté obce aj vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov. Účastníci sú na prerokovaní informovaní o samotnej lokalite, dôvodoch  jej zaradenia na zoznam území európskeho významu, a tiež o možnostiach, ako sa sami môžu zapojiť do manažovania tohto procesu. Po schválení národného zoznamu vládou SR a Európskou komisiou sa navrhované územia stanú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Jej prostredníctvom sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území EÚ.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top