Connect with us

Vodohospodári chcú zrekonštruovať brezovskú priehradu, peniaze by mali ísť z eurofondov

Spravodajstvo

Vodohospodári chcú zrekonštruovať brezovskú priehradu, peniaze by mali ísť z eurofondov

Vodohospodári chcú zrekonštruovať brezovskú priehradu, peniaze by mali ísť z eurofondov

BREZOVÁ POD BRADLOM (rz) – Rybári, rekreanti aj bežní občania Brezovej pod Bradlom už osem rokov netrpezlivo čakajú na napustenie vodnej nádrže, ktorá bola vypustená pre nevyhovujúci technický stav. Teraz sa zdá, že by sa konečne mohli dočkať. Slovenský vodohospodársky podnik totiž pripravuje rekonštrukciu priehrady a verí, že na ňu v rámci aktuálnej výzvy získa financie z eurofondov.

V roku 2009 bol zistený havarijný stav telesa vodnej stavby. Voda presahovala z priehrady, hrozila deštrukcia hrádze a v dôsledku toho mohlo dôjsť k ohrozeniu životov aj majetku občanov pod vodnou nádržou. Opravu priehrady sa doteraz nepodarilo zrealizovať pre nedostatok financií. V súčasnosti vodohospodári pripravujú žiadosť o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, podať ju musia do konca augusta. „Som veľmi rád, že po dlhých rokoch, čo bola vodná nádrž vypustená, máme dnes pripravené konkrétne riešenie. V prípade, že bude naša žiadosť o financie úspešná, sme pripravení začať s rekonštrukciou čo najskôr. Ako reálny vidím termín v prvej polovici roka 2018,“ povedal vo štvrtok 27. apríla na stretnutí s občanmi riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP Jozef Dúcz. V rámci rekonštrukčných prác pôjde o vybudovanie podzemnej tesniacej steny zo špeciálneho betónu, ktorá zabráni ďalším priesakom a priepustnosti podložia. Okrem toho sa ráta s úpravou koruny hrádze, vybudovaním pozorovacej sondy a úpravami terénu. Vodohospodári už majú kompletnú technickú dokumentáciu pripravenú, rozpočet na stavbu predstavuje 915 tisíc eur. „Predpoklad trvania rekonštrukčných prác je šesť mesiacov, a to pri priaznivých poveternostných podmienkach. Po dokončení rekonštrukcie sa začne s postupným napúšťaním vody,“ dodal J. Dúcz.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top