Connect with us

Spoznávajte krásy Záhoria zo sedla bicykla

Téma

Spoznávajte krásy Záhoria zo sedla bicykla

Spoznávajte krásy Záhoria zo sedla bicykla

Ak patríte k priaznivcom cykloturistiky, nemusíte za zážitkami cestovať do zahraničia. Na cykloturistické spoznávanie krajiny a prírody je ideálne aj samotné Záhorie, pretože má pomerne rovinatý charakter.

„V roku 2000 bola vyznačená sieť cyklotrás vedúcich po existujúcich štátnych cestách nižších tried a účelových komunikáciách zväčša so spevneným povrchom. Vzhľadom na polohu Záhoria je samozrejmosťou napojenie siete cyklotrás na okolité štáty, konkrétne na hraničné priechody Skalica, Holíč, Brodské, Vrbovce a Moravský Svätý Ján, ako aj na Dunajskú cyklocestu. Základom siete cyklotrás sú štyri cyklomagistrály,“ informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Dominika Leváková. Základom siete cyklotrás sú štyri cyklomagistrály. Ponúkame vám prehľad možností, kam sa vydať na svojom dvojkolesovom tátošovi.

Červené cykloturistické trasy

Záhorská cyklomagistrála – celková dĺžka 52 km, náročnosť REKREA. Cyklomagistrála vedie od Devína cez Zohor, Malacky, Šatín-Stráže, Holíč a Skalicu do Senice.

Cyklomagistrála okolo rieky Moravy – celk. dĺžka 24 km, náročnosť REKREA. Trasa je určená pre tých, ktorí dávajú prednosť jazde mimo cestnej premávky. Vedie popri rieke Morave od Skalice (Baťov kanál) po Moravský Sv. Ján, kde sa napája na už vyznačenú Moravskú cyklocestu (zelená), ktorá pokračuje do Devína.

Kopaničiarska cyklomagistrála – celk. dĺžka 57 km, náročnosť SPORT. V Senici nadväzuje na Záhorskú cyklomagistrálu a je spojnicou medzi Záhorím a Považím.

Malokarpatská cyklomagistrála – celk. dlĺžka 105 km, náročnosť REKREA. Vinie sa úpätím Malých Karpát z Vysokej pri Morave cez Lozorno do Plaveckého Petra a cez Bukovú do Trstína.

Uvedené magistrály, ako aj ďalšie obce Záhoria sú pospájané viacerými kratšími cyklocestami. Ich značenie je podobne ako známe pásové turistické značenie na slovenských a českých horách štvorfarebné. Farebný pás však nahrádza písmeno „C“. Tieto maľované značky sa umiestňujú v mestách a obciach zväčša na betónové elektrické stĺpy stĺpy osvetlenia, prípadne na betónové pätky drevených telegrafných stĺpov, mimo obcí tiež na stromy lemujúce cesty. Maľovaná značka by mala byť všade tam, kde by mohol mať cyklista pochybnosti o smere pokračovania trasy, t. j. na križovatkách a zjazdoch na poľné či lesné cesty. Na križovatkách jednotlivých trás, odbočkách a orientačne významných miestach sú osadené smerovky s vyznačením jedného alebo dvoch cieľov s udaním ich vzdialenosti v kilometroch.

Modré cykloturistické trasy

Sv. Jur – Vysoká pri Morave: celk. dĺžka 30 km, náročnosť SPORT

Malacky – Borský Mikuláš – Senica: celk. dĺžka 45 km, náročnosť REKREA

Kuchyňa – Modra: celk. dĺžka 17 km, náročnosť SPORT

Skalica – Chropov: celk. dĺžka 27 km, náročnosť SPORT

Plavecký Peter – Brezová pod Bradlom: celk. dĺžka 43 km, náročnosť REKREA

Zelené cykloturistické trasy

Šaštín – Bilkove Humence – Lakšárska Nová Ves: celk. dĺžka 15 km, náročnosť REKREA

Kátov – Vrádište – Prietržka – Skalica: celk. dĺžka 8,5 km, náročnosť REKREA

Trasa cez Zámčisko: celk. dĺžka 8 km, náročnosť SPORT

Kúty – Moravský Sv. Ján: celk. dĺžka 14 km, náročnosť REKREA

Veľký skalický okruh: celk. dĺžka 28 km, náročnosť SPORT

Baťov kanál – skalické rybníky: celk. dĺžka 5 km, náročnosť REKREA

Senica – Vrbovce – Myjava – Brezová pod Bradlom: celk. dĺžka 48 km, náročnosť SPORT

Moravská cyklocesta Moravský Sv. Ján – Devín: celk. dĺžka 60 km, náročnosť REKREA

Žlté cykloturistické trasy

Morava – Malé Leváre – Morava: celk. dĺžka 4 km, náročnosť REKREA

Moravský Sv. Ján CLO: celk. dĺžka 3 km, náročnosť REKREA

Lozorno – Košarisko: celk. dĺžka 12 km, náročnosť SPORT

Záhorie – Pezinok: celk. dĺžka 12 km, náročnosť SPORT

Letničie – Petrova Ves – Brodské CLO: celk. dĺžka 22 km, náročnosť REKREA

Šaštín – Hrabovec: celk. dĺžka 13 km, náročnosť REKREA

Rieka Morava – Kopčany: celk. dĺžka 2,5 km, náročnosť REKREA

Holíčsky Háj – Hodonín CLO: celk. dĺžka 2 km, náročnosť REKREA

Šajdíkove Humence – Kalaštov: celk. dĺžka 15 km, náročnosť REKREA

Skalica – Sudoměřice: celk. dĺžka 3 km, náročnosť REKREA

Sološnica – Sklená Huta: celk. dĺžka 8 km, náročnosť REKREA

Zlatnícka dolina – Mlynky: celk. dĺžka 0,5 km, náročnosť SPORT

Radošovce – Chropov – Chvojnica: celk. dĺžka 10 km, náročnosť SPORT

Brezová pod Bradlom – Prietrž – hrad Branč: celk. dĺžka 22 km, náročnosť REKREA

 

Nezabudnite navštíviť

Cesta Železnej opony je diaľková cykloturistická trasa, ktorá vedie od Barentsovho mora na severe Európy až po Čierne more na jej juhu. Je dlhá približne 9500 km. Na Slovensko vstupuje cez hraničný priechod Hohenau – Moravský Sv. Ján a prebieha v menšej či väčšej vzdialenosti od hranice popri obciach Malé Leváre a Gajary cez Suchohrad, Záhorskú Ves Vysokú pri Morave, Devínsku Novú Ves a Devín do Bratislavy. Odtiaľ pokračuje cez Prietržku do rakúskeho mestečka Kittsee. Trasa meria na Slovensku vyše 87 km.

MVS Skalická vinárska cesta – okruh je ako jediná cezhraničná trasa zaradená do systému Moravské vinařské stezky, čo je 1200 km dlhá a vyznačená sieť vinárskych ciest. Tvorená je okruhmi, ktoré prepája centrálna Moravská vinná stezka vedená od Znojma až po Uherské Hradište. Skalická vinárska cesta sa začína hraničným priechodom z Hodonína, pokračuje do Kopčian a Holíča. Ďalej vedie cez vinohrady a chotáre obcí Trnovec, Prietržka, Vrádište, Skalica a pokračuje cez Baťov kanál naspäť do Hodonína, kde sa okruh uzatvára. Ako 11. okruh je napojená na cyklotrasy Podluží a Strážnická. Celá trasa dosahuje dĺžku necelých 37 km.

Cyklotepny Záhoria  

Príležitosť vychutnať a precítiť región ponúkajú cyklomagistrály, ktoré sa tiahnu cez Záhorie. Zo Slovenska vstupujeme cez Malé Karpaty, prechádzame rozprávkovou krajinou do Prietrže a pokračujeme do Senice, kde končí Kopaničiarska magistrála a začína Záhorská magistrála. Tu si môžeme pozrieť monumentálny kostol alebo Záhorskú galériu, umiestnenú v kaštieli, ale aj Škodáčkov mlyn v Čáčove. Popri Smrdákoch, kde sú jedinečné kúpele, prejdeme do Radošoviec a odtiaľ smerujeme do historickej Skalice. K prehliadke si môžeme vybrať niekoľko kostolov, kalváriu či Rotundu sv. Juraja. Pokračujeme do Holíča, kde si môžeme pozrieť veterný mlyn i dominantu mesta Holíčsky zámok a jeho príjemnú bylinkovú záhradu. Lákadlom je aj člnkovanie okolo zámku v letnej turistickej sezóne. Ďalšou zastávkou je pútnické centrum Záhoria – mesto Šaštín-Stráže. Tu zaujme Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – komplex kostola a kláštora. Trasa pokračuje ďalej na západ do Borského Sv. Jura, kde sa lomí do lokality Tomky a cez obec Závod vedie do Veľkých Levár s Habánskym múzeom. Potom pokračujeme ďalej na západ, okrajom minieme Malé Leváre a prídeme do Gajar a cez Kostolište do Malaciek. Tu si môžeme pozrieť Pálffyovský kaštieľ s parkom, komplex františkánskeho opevneného kostola s kláštorom na námestí alebo židovskú synagógu. Pokračujeme do Plaeckého Štvrtka, Lábu a Zohora, kde križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu. Poslednou zastávkou je Devín, kde trasa pod povesťami opradenom hrade končí.

Viac v téme Téma

To Top