Connect with us

Skalická radnica usporí náklady na energie

Spravodajstvo

Skalická radnica usporí náklady na energie

Skalická radnica usporí náklady na energie

SKALICA (rz) – Na skalickej radnici je rušno. Okrem zamestnancov a návštevníkov tu v posledných týždňoch vídať aj stavebných robotníkov, ktorí na objekte realizujú rekonštrukčné práce. Ich cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť budovy mestského úradu. 

Projekt je realizovaný a spolufinancovaný v rámci OP Kvalita životného prostredia. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 434 708,64 €, z toho dotácia je 412 973,21 €. „Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy prístavby mestského úradu, teda zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci projektu bude na prístavbe objektu radnice zrealizované zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, zateplenie stropu suterénu, výmena strešnej krytiny a výplní otvorov na fasáde, rekonštrukcia kotolne vrátane doplnenia termoregulačných ventilov a výmena svietidiel,“ uviedol pre Záhorák vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu Michal Čunderlík. Dodal, že všetky práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu a celá rekonštrukcia by mala byť ukončená v septembri tohto roka. „Zrealizovaním projektu príde k výraznej úspore energií potrebných na prevádzku budovy, čo bude viesť k úspore nákladov mesta a zároveň aj k ochrane životného prostredia,“ zdôraznil.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top