Connect with us

Viaceré detské ihriská v Senici sú nebezpečné!

Spravodajstvo

Viaceré detské ihriská v Senici sú nebezpečné!

Viaceré detské ihriská v Senici sú nebezpečné!

Senica má niekoľko desiatok detských ihrísk, z nich veľká časť bola vybudovaná pred desiatkami rokov, a nezodpovedajú súčasným bezpečnostným normám pre takéto zariadenia. Staré nefunkčné ihriská by mali byť postupne odstraňované, nové však pri každom činžiaku mesto inštalovať nebude.

Od 1. septembra minulého roka prešli niektoré senické detské ihriská do správy spoločnosti Mestský podnik služieb, s r. o. Senica (ďalej MPS). Celkovo ide o 15 modernejších ihrísk so zariadením typu HAGS, 14 pôvodných starších detských ihrísk a jedno workoutové ihrisko. V správe MPS je aj nové discgolfové ihrisko, ktoré spoločnosť vybudovala vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. „Stav detských ihrísk pri prevzatí do našej starostlivosti bol podľa príslušných slovenských noriem vo väčšine prípadov nevyhovujúci. Dokonca ani ihriská švédskej firmy Hags nezodpovedali požiadavkám bezpečnostných noriem, a to z dôvodu dlhodobo zanedbanej pravidelnej ročnej kontroly,“ informoval na ostatnom mestskom zastupiteľstve technik pre správu detských ihrísk spoločnosti MPS Ivan Hatiar. Dodal, že z detských ihrísk staršieho typu, ktoré boli budované v 80-tych rokoch, nevyhovuje dnešnej platnej legislatíve ani jediné. „K dátumu prevzatia detských ihrísk do našej správy nemalo ani jedno z nich vykonanú pravidelnú ročnú kontrolu zameranú na zistenie aktuálneho technického stavu, prípadných nedostatkov, a posúdenie bezpečnej prevádzky,“ skonštatoval I. Hatiar. Keďže v niektorých prípadoch chýbala aj potrebná dokumentácia k ihriskám, Mestský podnik služieb začal s jej vypracovávaním a kompletizáciou. Súčasne zisťoval aktuálny technický stav jednotlivých detských ihrísk a pri ihriskách typu Hags zabezpečil zrealizovanie pravidelnej ročnej kontroly prostredníctvom externej firmy. „Táto kontrola, ktorá má byť vykonávaná pravidelne každý kalendárny rok, bola teraz realizovaná až po šiestich rokoch prevádzky, a tomu, žiaľ, zodpovedali aj zistené výsledky,“ informoval I. Hatiar. Záznamy z kontroly obsahovali podľa jeho slov veľký počet chýb, nedostatkov a porúch, ktoré bolo potrebné odstrániť. V súčasnosti už všetky detské ihriská typu Hags spĺňajú požiadavky stanovené normami pre ich bezpečnú prevádzku.

529a4a6ccb91f

Staré sú v alarmujúcom stave

Mestský podnik služieb svoju pozornosť zameral aj na detské ihriská staršieho typu, ktorých životnosť už v mnohých prípadoch presahuje 30 rokov. Stav týchto ihrísk bol označený ako alarmujúci, k ihriskám chýba dokumentácia, záznamy z revízie, certifikáty i atesty. „Tieto zariadenie dnes nevyhovujú žiadnej z existujúcich platných noriem a vo viacerých prípadoch sú dokonca pre deti nebezpečné,“ zdôraznil I. Hatiar. Legalizácia detských ihrísk podľa jeho slov v sebe zahŕňa získanie certifikátov o oprávnenosti ich používania, čomu musí predchádzať kontrola akreditovanou právnickou osobou, odstránenie všetkých zistených nedostatkov, a následná kontrolu aktuálneho stavu. „Je to záležitosť veľmi nákladná, preto navrhujeme zvážiť a aj z ekonomického hľadiska posúdiť oprávnenosť existencie takýchto ihrísk. Bez ich pravidelnej kontroly nie je možné ich prevádzkovanie, riziko úrazu na niektorých z nich je veľmi vysoké a dopady môžu byť katastrofálne,“ dodal I. Hatiar.

Ihrísk by malo byť menej

Spoločnosť MPS navrhla aj riešenie problematiky detských ihrísk v meste. Podľa neho by sa mesto malo postupne zbaviť všetkých starých železných zariadení na už existujúcich detských ihriskách a nahrádzať ich menšími prvkami z dreva alebo plastu. Zároveň treba počet detských ihrísk racionalizovať a optimalizovať. „Navrhujeme taký stav, aby sme v meste už nemali nevyhovujúce detské ihrisko pri každom druhom paneláku, ale aby sa vytvorilo viac centrálnych ihrísk podobného charakteru, ako pri Múzeu L. Novomeského, hoci aj v menšom rozsahu a s viacerými typmi zariadení. Návštevnosť rodičov i starých rodičov s deťmi na starých ihriskách je minimálna, preto by bolo vhodné viaceré z nich zlúčiť do spoločných celkov a vytvoriť tak niečo nové a určite zaujímavé pre rodičov aj deti,“ informoval I. Hatiar. Mestský podnik služieb navrhol vypracovať odborníkom v danej oblasti návrh koncepcie rozmiestnenia detských ihrísk, kde by boli zakomponované aj postupné obmeny starých ihrísk, respektíve ich postupné odstránenie. „Napríklad na sídlisku Sotina je niekoľko miest, kde by sa dalo vybudovať centrálne detské ihrisko pre viacero obytných blokov, podstatné však je, aby takéto ihrisko spĺňalo určitú kvalitu a pestrosť. Mesto by malo  začať presadzovať teóriu, že na detské ihrisko si možno bude treba dôjsť aj niekoľko stoviek metrov, pretože je nereálne, aby bolo ihrisko alebo hoc aj len osamelá hojdačka pred každým panelákom,“ zdôraznil I. Hatiar.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top