Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Podbranč

Téma

Záhorák na návšteve v obci Podbranč

Záhorák na návšteve v obci Podbranč

rozloha: 1414 ha

počet obyvateľov: 625

starosta obce: Ing. Milan Kadlíček

 

História

Prvý zápis o obci Podbranč pochádza z roku 1394, kedy sa k panstvu hradu Branč pričlenilo 13 obcí. V skutočnosti však existovala oveľa skôr, len sa o nej nepísalo, lebo obce a osady kopaníc v okolí Branča sa prideľovali k Sobotišťu. Názov Podbranč má obec vyše 200 rokov.

Obyvateľstvo

Obec pozostáva z 37 osád, samôt a väčších uadlostí. V súčasnosti v nej žije 625 obyvateľov, čo je cca o 20 viac ako pred štyrmi rokmi. Pozitívnou informáciou je, že za posledné dva roky sa tu narodilo až 16 detí. V Podbranči nie je materská ani základná škola, obec patrí pod školský obvod Sobotište.

Špecifikum – hrad Branč

Nad obcou sa týči zrúcnanina hradu Branč. Obci sa ju vďaka dotáciám Ministerstva kultúry SR pomaly darí opravovať a staticky zabezpečovať najkritickejšie miesta. „Podarilo sa nám tiež odstrániť náletovú zeleň z hradného kopca, čím sa hrad zviditeľnil. Aj tento rok máme podanú žiadosť o dotáciu na obnovu hradu, verím preto, že v prácach budeme pokračovať,“ uviedol starosta M. Kadlíček.

Kultúra a šport

V kultúrno-spoločenskom živote obec kladie dôraz na zachovávanie tradícií a zvykov. Ku každoročným podujatiam patrí napríklad jarné upratovanie s dobrovoľníkmi a členmi miestnych organizácií či stavanie a váľanie mája, ktoré sa robí ručne, starodávnou technikou, len s pomocou žajgrútov a rebríkov. V júni DHZ Horná Dolina organizuje pohárovú súťaž Memoriál Milana Kadlečíka, na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa na hrade Branč konajú slávnostné evanjelické Služby Božie, počas druhého júlového víkendu sa obľúbenými stali Hradné slávnosti – deň plný hier a zábavy pre deti, a k navštevovaným patrí aj dedinský futbalový turnaj či Poľovnícky deň s ponukou divinových špecialít. Život v Podbranči si miestni nedokážu predstaviť ani bez „hodových slávností“, ktoré sa konajú na prelome augusta a septembra, a sú charakteristické vystúpeniami folklórnych súborov, ukážkami tradičných remesiel a ponukou tradičných pokrmov podľa receptov starých mám. Sprievodnou akciou býva výstava v kultúrnom dome zameraná na kroje, starožitnosti, detské hračky či svadobné šaty. Záver roka v Podbranči patrí posedeniu s dôchodcami a stretnutiu s Mikulášom. Na príprave podujatí sa podieľajú miestne organizácie, ku ktorým patria futbalisti, Únia žien, Jednota dôchodcov a členovia DHZ Dolná Dolina a DHZ Horná Dolina. V roku 2015 sa dorastenci z Hornej Doliny stali majstrami SR v hasičskom športe a vlani si obec pripomenula 80. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru, z ktorého v 50-tych rokoch vznikli dva samostatné zbory.

Problémy a zámery

Medzi najväčší problém obce patria miestne komunikácie, ktoré sú v zlom stave. „V roku 2015 sa nám vďaka projektu ROP podarilo ztrekonštruovať 1600 metrov miestnych komunkácií, vybudovať niektoré chodníky a osvetlenie pri nich, a zrevitalizovať park za obecným úradom. V súčasnosti máme podanú žiadosť na rekonštrukciu miestnej komunikácie z Majeričiek k Nečasom. Potrebujeme však vybudovať tiež chodník z Hornej Doliny do Majeričiek – nevyhnutný je z dôvodu bezpečnosti občanov tejto časti obce, pretože premávka na ceste II. triedy je z roka na rok frekventovanejšia a cesta stále horšia. Aj tá si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, ide však o cestu v správe VÚC Trnava,“ informoval starosta. V tomto roku obec plánuje vybudovať chodník v časti Horná Dolina od autobusoej zastávky po most, kde je projektová dokumentácia  už hotová a so zámerom sa ráta aj v rozpočte. „Z obecného rozpočtu sa však oprava všetkých ciest a výstavba potrebných chodníkov jednoducho realizovať nedá,“ pripomína M. Kadlíček. Rozvoju obce významne napomáhajú samotní občania a členovia dobrovoľných organizácií. Práve vďaka ich ochote sa vlani podarilo svojomocne opraviť strechu na hasičskej zbrojnici v Majeričkách a na budove starého kina v časti Dolná Dolina. Rekonštrukciou tie prešli podlahy v sále, sociálne zariadenia, kuchyňa a skladové priestory v kultúrnom dome v Podzámku.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top