Connect with us

Nie som progresívny, nie som konzervatívny, som na strane zdravého rozumu a tvrdej práce  

Rozhovor

Nie som progresívny, nie som konzervatívny, som na strane zdravého rozumu a tvrdej práce  

Nie som progresívny, nie som konzervatívny, som na strane zdravého rozumu a tvrdej práce  

Podľa kandidáta na primátora mesta Skalica, Bc. Martina Štepána, čakajú mestá a obce Slovenska skutočne neľahké časy. Jeho postoj ku kandidatúre odráža jeho životný princíp, ktorým je doťahovať úlohy do konca. V úlohe primátora by predovšetkým pracoval na silných spojenectvách a neriešil neustále svoj dobrý obraz na sociálnych sieťach. O výzvach v oblasti energetiky, ako aj o jeho hodnotách, sa zhovárame  s Martinom Štepánom, ktorý vo veku 33 rokov kandiduje na post primátora Skalice. Hlavnou myšlienkou jeho kampane nie je kritika, ale manifestácia riešení zrodených z plodnej spolupráce.

S akou ponukou prichádzate pre Skalicu?

Moja odpoveď je jednoduchá: práca, spájanie a generačný dialóg. Nie som mladý progresívec, ani mladý konzervatívec, vnímam sa skôr ako „hardworker“ (tvrdo pracujúci, pozn. red.). Moja ponuka je služba, a hoci to znie veľmi profánne, nie je to len marketingová deklarácia, ale niečo, čo chcem ešte do volieb preukázať činmi. Mesto Skalica, rovnako ako celé Slovensko, bude čoskoro nesmierne intenzívne riešiť problémy v energetike. Na riešení, ktoré sa týka témy obnoviteľných zdrojov energie, pracujem. Moja kampaň je v tomto asi trochu iná. Pripravujem nie nový bilbord, či nový status na Facebooku o tom, že je problém, ale Memorandum, ktoré by spojilo firmy, verejný sektor a akademikov do procesu riešenia náročných úloh, ktorým budú mestá o obce vystavené. To je môj model práce. Chcem komunikovať, čo som urobil, nielen kritizovať aktuálne vedenie mesta alebo protikandidátov. Z prepojenia firiem, verejného sektora a akademickej obce vieme, ako môže mesto ťažiť v mnohých ďalších smeroch. Uvediem len niektoré príklady: nastavenie vzdelávania tak, aby sme lokálnym zamestnávateľom vedeli vychovať slušných a zručných zamestnancov, ktorí budú mať záujem v našej Skalici zostať, alebo zvýšiť spoločenskú zodpovednosť a angažovanosť zamestnávateľov a zamestnancov tak, aby spoločným dielom pomáhali zveľaďovať našu Skalicu.

Ako vnímate potrebu generačnej výmeny v riadení mesta, či všeobecne v riadení vecí verejných?

Ako nevyhnutnosť. V praxi máme možnosť vidieť, že inovačný trojuholník, v ktorom sa priemyselné odvetvia a regióny prepájajú, je vyskúšaným a úspešným modelom v Európe. Ja o ňom nechcem len hovoriť, ale ho chcem aj realizovať. Primátor mesta či mladý inovátor, alebo zrelý a spoločenský líder, majú jedného spoločného menovateľa, a tým je spájanie. A to sa týka aj budúceho primátora Skalice. Ten bude len taký silný, ako budú silné vzťahy, interakcie a výsledky spolupráce v rámci inovačného trojuholníka. Primátorovanie v štýle „Ja prinášam, ja som vymyslel“ považujem za odsúdené na neúspech. Každý primátor musí pracovať v tíme a teda musí SPOLUpracovať. Nevynímajúc kolegov na mestskom úrade, ktorým je potrebné vrátiť dôveru a kredit. A samotný primátor má byť hardworker, nielen vizionár a Faceboku by mal venovať len minimum času. Na osi PROBLÉM – HĽADANIE RIEŠENIA – RIEŠENIE sú sociálne siete na konci, nie na začiatku.

Naznačujete, že primátori alebo kandidáti na primátora sa viac venujú vlastnému marketingu než riešeniam?

Áno, a neraz. Domnievam sa, že ak hovoríme o energetike, tak sa v Skalici nemôžem postaviť napríklad pred riaditeľov materských škôl alebo základnej umeleckej školy a hovoriť o tom, že nebudú financie na zaplatenie účtov a ako ,,spasiteľ“ iba deklarovať riešenie. Riešenia v oblasti energetiky si vyžadujú omnoho viac aktivít v pozadí realizovateľného riešenia. Práve preto sa stretávam s firmami a odborníkmi z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska, aby sme vytvorili budúci model fungovania. Tento model nepredstavím až po voľbách, ale ešte pred nimi. Tvrdo pracujem už nejakú dobu práve preto, aby sme už čoskoro mohli pracovať s dobrými výsledkovými indikátormi. Pre mňa je zásadný rozdiel medzi posolstvom „Zvoľte ma a ja vám potom poviem, ako a s kým to vyriešim“ a posolstvom „Sme tu, viacerí, chceme sa spojiť a spájame sa, aby sme všetci prosperovali a už dnes ponúkame model riešenia“. Budem ilustrovať na konkrétnom príklade. Ku dňu 30. septembra 2022 pripravujeme v jezuitskom kostole v Skalici spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Záhorie a inými partnermi spoločenské podujatie, koncert. Jeho výsledkový indikátor nie je koncert samotný alebo moja popularita. Je ním počet prenocovaní slovenskej či cezhraničnej klientely. Cieľ tejto aktivity má  výlučne ekonomický charakter. Ak by som viedol Skalicu ako  primátor, chcem hovoriť o cestovnom ruchu menej lyrizujúco, ale viac o finančných výsledkoch, ktorý má priniesť mestu a jej obyvateľom či podnikateľom. Inými slovami, ak by v jezuitskom kostole vystupoval aj nebohý Pavarotti, platiaci klient v skalickej reštaurácii alebo hoteli, kupujúci si kvalitné lokálne výrobky, je to, o čo tu musí ísť.

Vráťme sa k energetike a spojeniu s firmami. Nebojíte sa, že vás volič bude vnímať ako kandidáta priemyslu?

Nie, dokonca si myslím, že tento druh stigmatizácie je vítaný. Nositeľom inovácií vo svete, okrem akademickej pôdy, je vždy priemysel, nakoľko má na to zdroje. Primátor, ktorý je „zadobre“ s najväčšími zamestnávateľmi v meste a regióne, mi príde ako dobrý nápad. Akékoľvek riešenia, ktoré v energetike zverejníme – prepočty, čísla, tvrdé dáta, spojenia – všetko toto zverejníme pred voľbami, nie po nich. Inak by moje úvodné vyjadrenia o službe boli falošné. Viem, že som možno pre mnohých obyvateľov Skalice mladý a verejne neznámy, ale nechcem byť známy pre peknú a  ľúbivú kampaň. Milujem Skalicu. Je to moje rodisko, môj domov. Naše mesto však potrebuje riešenia, na ktoré poukazujem a budem poukazovať ešte pred dátumom volieb, pred 29. októbrom. Spájanie aktérov v regióne smerom k dlhodobo udržateľným riešeniam v energetickej kríze je asi prácnejšia cesta ako zhotovenie novej série fotiek na Facebook, ale pre mňa je poctivejšia. Som si vedomý, že som vo svete politiky nový, ale s prepočtami o energiách v Skalici sa podelím  rád, či už budem alebo nebudem za primátora zvolený.

Moja ponuka je v tomto jasná. Skalica je prenádherné mesto, ktoré vie stáť na viacerých ekonomických či strategických pilieroch. Ale viete, keď ide horieť dom, neriešite náter strechy, ale hasíte. Ak máte prázdny hotel, urobte atraktívny produkt, aby výnosy nepadali ešte viac. Ak idú ceny energií hore, téma je OZE a vodík. S týmto sa počas mojej kampane prebúdzam.

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

To Top