Connect with us

Vyhodnotili deviaty ročník Mudrochovej palety

Kultúra

Vyhodnotili deviaty ročník Mudrochovej palety

Vyhodnotili deviaty ročník Mudrochovej palety

SENICA (mk) – Už po deviaty raz sa v Senici koná Mudrochova paleta, medzinárodná súťažná výstava detskej výtvarbnej tvorby žiakov základných umeleckých škôl. V priestoroch senickej ZUŠ ju slávnostne otvorili v piatok 17. marca.

Vernisáži predchádzalo vyhodnotenie výsledkov súťaže, kde sa prítomným prihovorila kurátorka výstavy Natália Žúrková. Pripomenula, že výchova umením je základným princípom a poslaním každho výtvarného pedagóga. Ten dostáva do rúk neopracovaný drahokam, ktorý tvaruje a podporujeho jeho jedinečnosť a a originalitu. „Základná umelecká škola je pre naše deti oázou kreativity a úlohou nás, pedagógov, je vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme mohli rozvíjať ich prirodzené talenty. Aj 9. ročník Mudrochovej palety je svedectvom toho, že deti majú úžasný výtvarný potenciál,“ uviedla. Do súťaže sa tentoraz zapojilo 17 základných umeleckých škôl nielen zo Slovenska, ale aj z oravy a Litvy. Zaslaných bolo celkom 772 prác, z ktorých odborná porota na čele s predsedníčkou Lýdiou Štolcovou, akademickou maliarkou, vybrala na výstavu 521 detských diel. Ocenenia získalo  67 detí, z toho cenu 24 a čestné uznanie 43 výtvarných prác. Medzi ocenenými sa nestratili ani talentované deti zo Záhoria. V I. kategórii (5 – 7 rokov) cenu získali Pavol Žúrek, Juraj Raček, Lucia Kabátová, Dominik Samuel Galáž, Šimon Nečas a Jakub Mitáček  zo senickej ZUŠ. Čestné uznania si odniesli Mia Antalová (ZUŠ Senica) a Nela Ištoková, Martin Malek, Alex Fančovič a Viktória Vanessa Ušiaková zo ZUŠ v Brezovej pod Braldom. V II. kategórii (8 – 11 rokov) bola cena udelená Nadji Mišovičovej, Hanke Halešovej a Kláre Kočišovej zo ZUŠ Sekule a čestné uznania získali Juraj Oslej, Tobias Chropovský, Simona Horvátová, Jaroslav Vašek, Diana Valičeková, Sofia Jankovichová, Samuel Khír, Maroš Filuš, Alexandra Ištoková, Kristína Ragulová a Tereza Pastuchová zo ZUŠ Senica. V III. kategórii (12 – 15 rokov) porota cenu udelila Jurajovi Fialovi (ZUŠ Senica) a čestné uznania si odniesli Vanesa Hlavačková, Viktória Oravcová, Henrieta Bezdeková a Sára Čederlová (ZUŠ Senica). V IV. kategórii (16 – 19 rokov) sa držiteľmi čestného uznania stali Natália Dujková, Anna Surová, Aneta Janovičová a Juraj Balga, všetko žiaci senickej ZUŠ. Udelená bola aj Cena primátora mesta Senica, ktorú víťazovi Tomášovi Ravasovi osobne odovzdal senický primátor Branislav Grimm. Cenu riaditeľky ZUŠ Senica získala Lucia Kutálková – obidvaja držitelia špeciálnych cien sú žiakmi ZUŠ v Senici. Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Kultúra

To Top