Connect with us

Malacký primátor bojuje proti korupcii, padajú aj trestné oznámenia

TOP

Malacký primátor bojuje proti korupcii, padajú aj trestné oznámenia

Malacký primátor bojuje proti korupcii, padajú aj trestné oznámenia

MALACKY (rz) – Vedenie mesta Malacky v uplynulých týždňoch zachytilo niekoľko signálov o dvojakom metre, ktorý stavebný úrad používa voči stavebníkom. „Viaceré podnety som si osobne preveril a reagujem na ne okamžitými opatreniami na stavebnom úrade. Zároveň som dal pokyn k výkonom štátnych stavebných dohľadov,“  informuje na webstránke Ľudia pre Malacky primátor Malaciek Juraj Říha.

Po preskúmaní viacerých podnetov primátor nadobudol pocit, že čím viac sa stavebníkom vychádza v ústrety, tým viac to niektorí zneužívajú. Pristúpil preto k ráznym opatreniam. „Je mi jasné, že sa tým pre niektorých stanem vážnou prekážkou k dlhodobému biznisu, ale je dôležité vymedziť jasnú hranicu. Keďže sme objavili dokonca aj falšovanie listín stavebníkmi, podali sme trestné oznámenie a začíname preskúmavať aj viaceré staršie veci,“ uviedol J.Říha. V stavebnom úrade tiež prišlo k okamžitým personálnym zmenám a k zavedeniu nových pravidiel pre stavebníkov, ktoré garantujú rovnaký prístup ku všetkým. Okrem iného, všetky podania aj stanoviská budú prechádzať podateľňou a až následne budú prijaté do spisu príslušnými zamestnancami. „Ďalšie trestné podania už pripravujeme, keďže podľa nášho podozrenia mohlo prísť v jednom prípade až k falšovaniu podpisov účastníkov stavebného konania zo strany jedného miestneho podnikateľa,“ uviedol primátor. Nové podmienky budú podľa jeho slov prijaté aj k povoľovaniu nových ulíc či ciest v obytných zónach, ktoré by malo mesto prevziať do svojej správy. „Ďakujem za všetky podnety, ktoré mi pomáhajú čistiť napojenia na úrad. Zároveň chcem pripomenúť, že naďalej môžete hlásiť akékoľvek podozrivé konanie v úrade či našich organizáciách e-mailom na adrese korupciamalacky@gmail.com,“ dodal primátor J.Říha.

 

Viac v téme TOP

To Top