Connect with us

V Kútoch vzniká múzeum a komunitné centrum

Rozhovor

V Kútoch vzniká múzeum a komunitné centrum

V Kútoch vzniká múzeum a komunitné centrum

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Pjekné mjestečko chcú v Kútoch vybudovať múzeum a komunitné centrum. S projektom sa prebojovali do regionálneho kola hlasovania o grant Nadácie Tesco a teraz sa uchádzajú o podporu verejnosti. Filip Húšťava zo združenia je presvedčený, že vďaka projektu sa podarí obnoviť kus miestnej histórie a zároveň vznikne zaujímavý priestor, ktorý bude podporovať multigeneračné aktivity v rámci celého regiónu.

Hrdo sa hlásite ku Kútom a spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi vyvíjate aktivity, ktoré smerujú k zlepšovaniu života v tejto obci. To u mladých ľudí nie je celkom bežné…

Na Ekonomickej unierzite som vyštudoval Verejnú správu a rozvoj regiónov, čo určite mnohé vysvetľuje. V predchádzajúcom volebnom období som bol poslancom obecného zastupiteľstva a kandidoval som aj na funkciu starostu obce. Myslím si, že naše obce a mestá majú úžasný potenciál, ktorý sa spoločne musíme pokúsiť zmysluplne napĺňať. V tomto smere sa snažím dávať podnety aj členom nášho občianskeho združenia Pjekné mjestečko v Kútoch.

V roku 2013 ste stáli za vznikom tohto združenia. S akým cieľom ste ho zakladali?

Združenie vzniklo z prirodzenej potreby mať oficiálny subjekt, ktorý by zastrešil naše aktivity aj administratívne. Spočiatku išlo o organizáciu a kultiváciu hodových slávnostné v obci. Takto sme sa mohli uchádzať o dotáciu z obecného rozpočtu a o ďalšie dostupné grantové zdroje. Dnes je naša činnosť širšia a tešíme sa, že sa pridávajú ľudia všetkých generácií. Myšlienkou a cieľom združenia je poskytnúť aktívnym ľuďom možnosť a zázemie na projekty rôzneho druhu. Snažíme sa starať najmä o tradičnú kultúru, o jej udržanie a generačný prenos. Máme však záujem pustiť sa aj do ďalších projektov – sociálnych, environmentálnych či vzdelávacích. V súčasnosti nás naplno zamestnáva predovšetkým projekt múzea a komunitného centra v Kútoch, ktorý – ako pevne veríme – aktivity združenia v budúcnosti ešte výrazne podporí.

Vybudovať v Kútoch múzeum a komunitné centrum je asi dosť náročná úloha…

Je to veľký a odvážny projekt, ktorý má ale kľúčový význam nielen pre obec Kúty, ale aj z hľadiska širšieho regiónu. Som veľmi vďačný, že členovia združenia tento projekt podporili, pretože som bol pripravený doň investovať aj sám – tak silno cítim potrebu a význam tohto priestoru. Pôvodná myšlienka bola zachrániť tradičné obydlie obce z obdobia konca 19. storočia a priblížiť ho verejnosti. Nemá to však byť len neosobné múzeum, ale práve miesto, kde to tradičné a historické akosi samo prichádza k človeku, ktorý si túži posedieť v záhrade pri šálke dobrej kávy či vína. Toto miesto bude nielen zázemím pre aktivity združenia, ale chce pôsobiť živo – podporovať zmysluplné aktivity, miestnych remeselníkov či umelcov, ale aj ďalších aktívnych ľudí, ktorí majú záujem starať sa o svoje okolie a zdokonaľovať prostredie, v ktorom žijeme.

Čo všetko sa vám už podarilo v rámci projektu zrealizovať?

Vďaka podpore miestnych podnikateľov a osobnému ručeniu niektorých členov sme zohnali peniaze na kúpu spomínaného historického objektu. Jeho súčasťou je veľká záhrada, kde bude umiestnená celodrevená zrekonštruovaná stodola z roku 1820, ktorú sme zachránili vďaka tomu, že sa dostala do vlastníctva obce. Chceme ju zakomponovať do projektu komunitného centra a časom do nej vrátiť život. Určite bude skvelé prísť na letné kino, besedu pri cimbale či na vernisáž výstavy miestnych umelcov do starej typickej stodoly. A neskôr možno budeme  môcť zažiť aj svadbu či rodinnú oslavu pod 200 rokov starými trámami. Bude to výrazný a veľmi dôležitý prvok tohto priestoru. Rozsiahlosť projektu a jeho finančná náročnosť nám umožňuje len postupnú rekonštrukciu, ktorú musíme naplánovať s ohľadom na akútnosť niektorých čiastkových prác, ale aj na náš vlastný čas a možnosti. Cez to všetko sa nám vďaka grantom už podarilo spevniť základy budovy múzea a aktuálne začíname rekonštruovať strechu. Zámerom projektu múzea a komunitného centra v Kútoch je teda záchrana tradičnej staby obce z konca 19. storočia a jeho prirodzené spojenie s ľuďmi, s ich zmysluplnou aktivitou. Záhrada bude poskytovať priestor pre posedenie pod stromami, malé občerstvenie pre turistov a v dnešnej dobe najmä cykloturistov. Máme takisto záujem vybudovať väčšiu miestnosť aj na posedenie vo vnútri, ktoré by sa dalo využiť nielen ako zázemie pre naše aktivity, napríklad tanečné a spevácke skúšky, ale tiež ako prietor pre rodinné oslavy a ďalšie podujatia pre približne 30 až 40 ľudí

S projektom sa teraz uchádzate o podporu verejnosti z programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Občania vám do 4. apríla môžu svoj hlas odovzdať v predajniach Tesco v Kútoch, Malackách a Rohožníku.

Celoročne sa staráme o kultúrny život v obci rozvíjaním tradičných podujatí, ako sú hody, krojový ples, beseda u cimbálu, fašank či kúcanský jarmok. Neskromne poviem, že sa nám darí tieto podujatia kultivovať, priblížiť ich ľuďom a poskytovať hodnotné umelecké zážitky, ktoré človeka skutočne menia. Kultúra je však vo väčšine prípadov nezisková a pri zvyšovaní úrovne podujatí sa zvyšujú aj výdavky. A to ešte nehovoríme o spomínanom projekte múzea, ktorý pokračuje len vďaka grantom, zrojom našich členov, individuálnym darom a 2 % z daní našich fanúšikov. Zdroje z Tesco grantu by pre nás znamenali výrazný krok k finálnej rekonštrukcii starej stodoly, vďaka týmto financiám by sme mohli zabezpečiť nákup dreva a náhradu niektorých časom znehodnotených dielov. Do budúcnosti by som si prial, aby čo najviac ľudí podporovalo naše snahy pravidelným malým príspevkom, ktorý by stabilizoval združenie a kvalitu, ktorú prinášame. A úplne ideálne by bolo, keby ľudia ponúkli aj svoju činnosť pre združenie a pre svoj región. Máme veľký potenciál, len sa musíme začať organizovať a starať. Ak nerezignujeme, môžeme zmeniť naozaj veľa.

 

 

 

Viac v téme Rozhovor

To Top