Connect with us

Senica si chce vziať úver na investičné akcie

Spravodajstvo

Senica si chce vziať úver na investičné akcie

Senica si chce vziať úver na investičné akcie

SENICA (rz) – Mesto Senica naštartovalo svoju ekonomiku a chce sa pustiť do väčších investičných akcií. Pomôcť mu v tom má úver vo výške približne 1,8 milióna eur, o ktorom budú poslanci rozhodovať na svojom zasadnutí pred letnými prázdninami. 

„Vzhľadom k dobrému hospodáreniu mesta, potrebe realizácie investičných zámerov a tiež vzhľadom k výhodným úrokovým mieram vznikla myšlienka pripraviť zámer čerpania účelového investičného úveru. Návrh na vzatie úveru bude predmetom zasadnutia mestského zastupiteľstva pravdepodobne v júni,“ informoval zástupca primátora Senice Martin Lidaj. Poslancov zároveň vyzval, aby investičné priority mesta na roky 2017 – 2018 prerokovali vo svojich poslaneckých kluboch a občianskych výboroch, a zoznam priorít zaslali na radnicu najneskôr do 31. marca. „Oddelenia mestského úradu pripravia svoje vlastné návrhy, ktoré budú možno v mnohom totožné s poslaneckými. Následne bude zostavený plán investičných aktivít, ktorý bude účelovo naviazaný na úver a jeho výšku,“ vysvetlil M. Lidaj. Pripomenul, že ak sa podarí v procese verejného obstarávania znížiť sumy predpokladaných nákladov na jednotlivé investičné akcie, bude možné zrealizovať aj zámery, ktoré sa do plánu nedostanú, resp. ktoré sa ocitnú tesne pod čiarou. „Navrhované investície by v každom prípade mali korešpondovať a napĺňať strategické ciele Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica, schváleného na roku 2016 – 2022. Ak sa v ňom niektoré zámery nebudú nachádzať, bude ich potrebné do týchto dokumentov doplniť. Ide napríklad o výstavbu nových chodníkov v mestskej časti Kunov a Čáčov,“ dodal M. Lidaj.

Mesto Senica bude v tomto roku hospodáriť s prebytkom vo výške 103 595 eur a z rozpočtu plánuje zrealizovať viacero projektov, medzi ktorými je napríklad rekonštrukcia strechy radnice, výstavba parkovísk a detských ihrísk či rekonštrukcia historického pamätníka na Surovinách. Pri schvaľovaní rozpočtu na konci vlaňajšieho roka niektorí poslanci kritizovali, že mesto sa sústredilo len na malé projekty a chýbajú väčšie rozvojové investície. „Objektívne máme zdroje na to, aby sme sa mohli pustiť aj do väčších investícií. Vnímame ako určitú disproporciu, že na jednej strane máme oveľa viac peňazí, na druhej strane žiaden väčší projekt nechystáme,“ uviedol na poslednom minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Pavol Kalman. Teraz sa i vďaka úveru bude môcť mesto po stanovení priorít pustiť aj do väčších úloh, riešiacich napríklad infraštruktúru.

Viac v téme Spravodajstvo

To Top