Connect with us

Baťov kanál dobudujú a rozšíria

Spravodajstvo

Baťov kanál dobudujú a rozšíria

Baťov kanál dobudujú a rozšíria

SKALICA (mk) – Poslanci mestského zastupiteľstva na novembrovom zasadnutí schválili zámer dostavby a rozšírenia prístavu Skalica na Baťovom kanáli. Prístav bol do života uvedený v roku 2006 a odvtedy sa jeho využitie aj návštevnosť neustále zvyšujú.

Turisti prichádzajú do prístavu vodnou cestou, prístav je však vyhľadávaný aj pešími a cyklistami. Počas roka sa tu konajú aj viaceré kultúrne akcie. Práve z dôvodu rozširujúceho sa záujmu o využitie tohto priestoru, ale najmä z dôvodu prípravy vybudovania novej plavebnej komory na českej strane a predĺženia splavnosti kanála až do Hodonína, spustilo mesto Skalica prípravné práce na preverení možnosti rozšírenia prístavu a jeho zázemia.

„V roku 2019 bola spracovaná technická štúdia Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli, ktorá bola podkladom pre posúdenie možnosti rozšírenia prístavu a bola zaslaná na vyjadrenie príslušným orgánom. Keďže ide o hraničný tok, bolo nutné osloviť viaceré štátne inštitúcie, vrátane Slovensko-českej komisie pre hraničné vody. Všetky stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, s drobnými technickými pripomienkami, ktoré budú zapracované do ďalších stupňov projektovej dokumentácie,“ uvádza sa v dôvodovej správe predloženej na rokovanie MsZ.

Po získaní všetkých stanovísk bolo zrealizované výberové konanie na spracovateľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Je predpoklad, že stavebné (vodoprávne) povolenie by mohlo byť k dispozícii najneskôr v októbri 2021, a do konca roku 2021 by mal byť zrealizovaný aj výber dodávateľa stavebných prác. So samotnou realizáciou sa ráta v 1. štvrťroku 2022, v máji by sa mohlo uskutočniť slávnostné oficiálne otvorenie plavebnej sezóny nového prístavu.

„Podľa spracovateľa štúdie odhadovaný náklad na výstavbu predstavuje cca 1 milión eur bez DPH, presnejší odhad bude možné stanoviť až na základe projektových dokumentácií. Pre samotnú investíciu dostavby a rozšírenia prístavu sa chce mesto uchádzať o dotáciu z niektorých cezhraničných schém, resp. finančných prostriedkov z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Mesto súbežne vyvinulo iniciatívu a požiadalo Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o napojenie prístavu na vodovod a kanalizáciu, čím by sa významne skvalitnila a zlacnila prevádzka prístavu,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

Populárne články


To Top