Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Koválov

Téma

Záhorák na návšteve v obci Koválov

Záhorák na návšteve v obci Koválov

 

. leží 10 km od mesta Senica

. rozloha 1362 ha

. starosta Pavol Kuba

. aktuálny počet obyvateľov: 698

Z histórie

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392, kedy sa po prvý raz zaznačuje v písomnom materiáli ako Kowalow. V 14. storočí obec patrila hradu Branč a v 16. st. bola pričlenená k šaštínskemu panstvu. Od roku 1736 patrila Habsburgovcom. Najstaršie známe pečatidlo je zo začiatku 16. storočia. V čae vzniku pečatidla sa obec nazývala Veľký Koválov, neskôr Hrubý Koválov.

Pamiatky

K najstarším pamiatkam obce patrí rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja z 1. polovice 16. storočia, ktorý bol zbarokizovaný v 18. st. a s výnimkou veže komplexne prestavaný v 50-tych rokoch 20. storočia. Medzi ďalšie pamiatky patria napr. Kaplnka sv. Anny z roku 1547 a  tri kamenné sochy svätcov z 18. storočia (sv. Florián, sv. Vendelín a Pieta)

 Obyvateľstvo

Ku koncu minulého roka mala obec 698 obyvateľov. Ich počet je v posledných rokoch stabilizovaný. V roku 2016 sa v Koválove narodilo 5 detí, obec pravidelne organizuje ich uvítanie do života.

Kultúra a šport

Počas celého roka sa v obci koná množstvo kultúrnych a športových podujatí. Patria k nim napríklad novoročný organový koncert, detský maškarný ples, obecný ples (v tomto roku je to už jeho 15. ročník), fašiangový sprievod, výstava vín, oslavy Dňa matiek a Dňa detí, súťaž vo varení guláša, hodová slávnosť, stretnutie s dôchodkami, sladká nedeľa, vianočná tržnica či vianočná akadémia. Na organizácii podujatí sa podieľajú miestne združenia a spolky, ako Klub dôchodcov, DHZ či poľovné združenie, ale aj materská a základná škola. Zo športov sa v obci darí predovšetkým futbalu, ktorého reprezentantom je TJ Družstevník Koválov. Tradíciu v obci má však aj hasičský šport a každoročne sa tu koná  stolnotenisový turnaj mužov Memoriál Miroslava Komárka.

Školstvo 

Materskú školu navštevuje 14 detí a obec je aj zriaďovateľom základnej školy (1. – 4. ročník), ktorú v tomto školskom roku v troch ročníkoch navštevuje 16 detí. „Vzhľadom na nízky počet detí v základnej škole, kde by v zmysle legislatívy malo byť minimálne 24 žiakov, dotačné prostriedky z ministerstva školstva nepokrývajú zo zákona nárokovateľné mzdové prostriedky učiteľov. Obec tieto chýbajúce prostriedky na pokrytie základných platov učiteľov dopláca z vlastného rozpočtu,“ vysvetľuje starosta Koválova Pavol Kuba. Zároveň zdôrazňuje, že snahou samosprávy je základnú školu v obci udržať, pretože škola nie je len nositeľom vzdelania, ale aj kultúry, spoločenského života a formovania osobitného vzťahu mladého človeka k svojmu rodisku.

Bývanie

V časti obce Horný oniec smerom k vinohradom bolo v poslednom období postavených 25 nových rodinných domov. „Vzhľadom k tomu, že v tejto časti obce je ďalšia nová bytová výstavba už obmedzená, vysporiadanie a  kúpa pozemkov sú problematické a pre novú lokalitu podľa územného plánu obce chýba infraštruktúra, samospráva schválila zámer výstavby nájomného bytového domu,“ uviedol starosta.

Problémy a zámery

Veľký nedostatkom v obci je chýbajúca kanalizácia. Keďže však ide o finančne mimoriadne náročnú investíciu s koncepciou, ktorú by mal v prvom rade podporovať a realizovať štát, z pohľadu obce je to v súčasnej dobe neriešiteľný problém. Ďalšie úlohy, smerujúce k skvalitneniu života občanov, sa však obci plniť darí. „V roku 2016 sme z vlastných prostriedkov zrealizovali výmenu parketovej podlahy v kultúrnom dome, rozšírili sme verejné osetlenie na miestnom cintoríne a dokončené bolo nové detské ihrisko v časti obce Horný koniec,“ vyratúva P. Kuba. Aktuálne má obec podaný projekt na rekonštrukciu chodníkov a v najbližšom období sa chce zamerať na už spomínanú výstavbu nájomného bytového domu.

SONY DSC

kovalov2

kovalov3

kovalov4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kovalov6

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top