Connect with us

Návrhy na čestné občianstvo a ceny mesta a primátorky

Návrhy na čestné občianstvo a ceny mesta a primátorky

SKALICA (rz) – Mestskí poslanci na svojom júlovom zasadnutí schválili návrhy na udelenie Ceny mesta Skalica aj Ceny primátorky mesta Skalica. Rovnako boli odsúhlasené aj návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Skalica. 

Čestné občianstvo sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa obzvlášť významne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, prípadne  ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. V tomto roku bude čestné občianstvo mesta udelené Dr.h.c. Prof. MUDr. Vladimírovi Krčmérymu, DrSc. za rozvoj vysokého školstva v Skalici a za vytvorenie podmienok pre kvalitné vysokoškolské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústave Dr. Pavla Blaha v Skalici. Druhým držiteľom čestného občianstva sa stane RNDr. Anton Dinka za celoživotnú spoločenskú angažovanosť a vynikajúce výsledky v oblasti zachovávania ľudových tradícií, edičnú činnosť a vzornú reprezentáciu Skalice. Tretie čestné občianstvo mesto udelí in memoriam Mgr. art. Vladimírovi Ruskovi, skalickému rodákovi, významnému rozhlasovému režisérovi za šírenie dobrého mena mesta na Slovensku aj v zahraničí.

Ceny mesta

Cenu mesta Skalica poslanci schválili dvom nominovaným – poprednému gynekológovi a pôrodníkovi MUDr. Vladimírovi Kvaltínovi za spoločenskú angažovanosť a výsledky dosiahnuté v zdravotníctve a WilibaldoviWeinmannovi za rozvoj družobných vzťahov s rakúskym mestom Schwechat a neoceniteľnú charitatívnu pomoc Centru pre deti a rodiny Skalica a Azylovému domu Skalica.

Cena združeniu Gympel pomáha

Schválené boli aj dve nominácie na Cenu primátorka mesta Skalica. Za dlhoročnú charitatívnu a dobrovoľnícku prácu ju získa Mgr. Barbora Vajlová a za celoživotný prínos v oblasti kultúry, uchovávania tradícií a šírenie dobrého mena Skalice prostredníctvom píšťal a fujár, ktoré vyrába a prezentuje, bude cena udelená Ladislavovi Zezulovi. MsZtiež schválilo udelenie oceneniao. z. Gympel pomáha za dlhoročné organizovanie podujatí na podporu onkologických pacientov, za osvetu v environmentálnej oblasti a dobrovoľnícku činnosť počaskoronakrízy.  Ceny a ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí MsZ11. septembra.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

Populárne články


To Top