Connect with us

Pustili sa do boja s čiernymi stavbami

Spravodajstvo

Pustili sa do boja s čiernymi stavbami

Pustili sa do boja s čiernymi stavbami

LOZORNO (mk) –V obci sa snažia vyriešiť problém čiernych stavieb. „Máme ich v chotári nespočetne veľa. Vznikali v minulosti a otvorene treba priznať, že vznikajú i dnes. Mnohé z nich by mohli byť dodatočne povolené, no sú aj také, ktoré zasahujú do práv iných, sú v rozpore s platným právom alebo územným plánom,“ uvádza samospráva.

O problematike čiernych stavieb na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva informoval poslanec Laco Krechňák. Všetci sa zhodli na tom, že čierne stavby treba postupne riešiť. „Situácia je o to naliehavejšia, že na skutočné riešenie neostáva veľa času. Ako je avizované, nový stavebný zákon už možnosť dodatočného povolenia poznať nebude a nepovolené stavby tak nebude možné riešiť inak, ako ich odstránením,“ upozornil starosta Ľuboš Tvrdoň. V Lozorne však zrejme už zaviali nové vetry, aktuálne totiž prebieha legálne a riadne povolené letecké snímkovanie obce, ktoré pomôže odhaliť a identifikovať všetky nepovolené stavby v katastri. Takisto sa pripravuje sprístupnenie informácií o vydaných stavebných povoleniach pre úrad aj pre verejnosť, zabezpečilo sa technické vybavenie obecnej polície, ktoré jej umožní plniť aj úlohy na úseku „stavebnej polície“, pripravujú sa kapacity úradu. „Cieľom je navodiť zákonný stav a právnu istotu. Vyzývame preto všetkých, ktorí takéto stavby vlastnia, aby aj s ohľadom na tieto kroky a pripravovaný nový stavebný zákon využili možnosť svoje nepovolené stavby doriešiť. Stavebný úrad je tu tiež na to, aby pomohol tam, kde je pomoc potrebná,“ vyzýva radnica.

Samospráva apeluje aj na tých, ktorí sa stavať ešte len chystajú, aby od stavebnej činnosti bez príslušných povolení upustili a realizovali svoje stavby až po tom, ako budú schválené, resp. ohlásené. „Povolené stavby treba riadne označiť. Inak nie je možné zodpovedne riadiť ďalší urbanistický a územný rozvoj Lozorna a zabrániť porušovaniu práv iných. A to je to, o čo nám v tomto prípade ide,“ zdôrazňuje vedenie obce.

il. obrázok Lozorno

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top