Connect with us

Hľadá sa riaditeľ Správy mestského majetku

Spravodajstvo

Hľadá sa riaditeľ Správy mestského majetku

Hľadá sa riaditeľ Správy mestského majetku

SKALICA (rz) – Obchodná spoločnosť Správa mestského majetku (SMM), ktorej jediným spoločníkom je mesto Skalica, vyhlásila výberové konanie na funkciu riaditeľa. Tú doteraz zastával Ľudovít Bránecký, s ktorým sa vedenie mesta dohodlo na ukončení pracovného pomeru.

Celá situácia okolo odchodu Ľ. Bráneckého vyvoláva množstvo otázok a odpovede na ne by chceli poznať aj poslanci mestského zastupiteľstva. Práve tí na svojom zasadnutí v pondelok 8. júna schvaľovali zmeny v spoločnosti Správa mestského majetku.  Podľa zakladateľskej listiny tejto obchodnej spoločnosti má byť štatutárny orgán zložený z dvoch konateľov. Jedným z nich bol Ľudovít Bránecký a ten doručil obchodnej spoločnosti podanie, ktorým sa funkcie štatutára vzdal. Po zástupkyni primátorky Veronike Hanzalíkovej sa druhou konateľkou stala poslankyňa zastupiteľstva Anna Ozábalová, ktorá patrila k najväčším kritikom Ľ. Bráneckého a opakovane poukazovala na nejasnosti a nezrovnalosti v spoločnosti. Za odvolanie konateľa hlasovalo 11 poslancov, štyria sa zdržali a dvaja boli proti. Zmena nastala aj v dozornej rade, ktorá má mať sedem členov. Novými členmi dozornej rady sa stali podľa návrhu primátorky Vladislav Horňák a Rudolf Šantavý.

Za Bráneckého aj zamestnanci SMM    

Zaujímavosťou je, že Ľudovít Bránecký nekončí len na poste konateľa, o čo sám požiadal, ale aj vo funkcii riaditeľa SMM. Primátorka Anna Mierna po poslednom zasadnutí dozornej rady spoločnosti informovala, že sa tak stalo po vzájomnej dohode. Viacerým poslancom sa to však nepozdáva a označili to za nekoncepčný a neodborný krok, keďže SMM má na starosti veľkú časť majetku mesta. „Priznám sa, že ma táto informácia prekvapila. V časoch, ako sú tieto, kedy sa všetkými silami snažíme udržať normálny chod mesta, by sme podľa môjho názoru mali pracovníkom prejaviť viac dôvery v ich schopnosti a oceniť ich skúsenosti. Myslím si, že vedenie mesta malo svoje stanovisko dobre zvážiť a počkať. Aspoň do chvíle, kým bude zastupiteľstvo oboznámené s okolnosťami a bude na stole jasný plán, ako ďalej. Takto sme opäť postavení pred hotovú vec. Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad úplne zrejmé, riaditeľ SMM je dôležitou osobou pre fungovanie každodenného života v meste. Ide o manažéra, ktorý musí zvládnuť širokú agendu povinností a poznať Skalicu takpovediac od základu,“ uviedla na sociálnej sieti poslankyňa Katarína Chovancová. Erik Rangl na zasadnutí konštatoval, že poslanci by nemali byť o takých dôležitých zmenách informovaní až vtedy, keď je prakticky rozhodnuté. „Od nás sa každoročne vyžaduje, aby sme schválili vykrytie straty SMM, preto si myslím, že o takýchto zásadných záležitostiach by sme mali vedieť a náš názor by mal byť vypočutý.“ Rangl je presvedčený, že v najbližšej dobe mesto nemá a ani nebude mať po odbornej stránke lepšieho kandidáta na stoličku riaditeľa SMM, než bol Ľ. Bránecký. Vyjadril tiež názor, že konateľ a riaditeľ spoločnosti by mal byť jednou a tou istou osobou: „Tieto pozície by mal zastávať jeden človek. Riaditeľ robí každý deň množstvo rozhodnutí, a keby mal s každou maličkosťou chodiť za konateľom, nebolo by možné veci riešiť operatívne.“ Za Brneckého sa postavili aj zamestnanci SMM. Vedeniu mesta adresovali žiadosť o prehodnotenie rozviazania pracovného pomeru, pod ktorú sa podpísalo 38 z celkového počtu 50 pracovníkov.

Žiadosť do 1. júla

Sám Ľudovít Bránecký na zastupiteľstve poďakoval za podporu, informoval však, že svoje stanovisko už vyjadril podpisom dohody o ukončení pracovného pomeru. „Asi jedna tretina vecí, ktoré sa v meste dejú, idú cez mestský úrad, dve tretiny cez Správu mestského majetku. Ak má byť nejaká osoba na prekážku toho, aby tá spolupráca fungovala, je lepšie sa dohodnúť. Mne na tomto meste záleží, preto som k dohode pristúpil. Verím, že to prispeje k tomu, aby sa rozbehnuté veci úspešne dotiahli v prospech Skalice,“ uviedol. V súčasnosti je vedením spoločnosti dočasne poverený ekonóm SMM Igor Pollák. Záujemcovia o stoličku riaditeľa spoločnosti môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu SMM do 1. júla do 15. hodiny.

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top