Connect with us

Málo pracovných síl, nízke mzdy

Spravodajstvo

Málo pracovných síl, nízke mzdy

Málo pracovných síl, nízke mzdy

V regióne Malaciek je na trhu práce dlhodobo záujem predovšetkým o montážnych pracovníkov, operátorov výroby, kontrolórov kvality, skladníkov, kuchárov, čašníkov a opatrovateľky. Väčšina pracovných miest je z oblasti automotive, strojárskeho priemyslu, drevovýroby, spracovania plastov, logistiky a služieb.

„Stále pretrváva situácia, kedy štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie výrazne nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov v regióne. Evidovaná pracovná sila nevykazuje vhodnú kvalifikáciu v rovine vzdelania ani nadobudnutých odborných zručností a znalostí vo vzťahu k obsadzovaným miestam,“ hovorí riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR Malacky Ľubica Diviaková. O situácii na trhu práce v okrese Malacky sa hovorilo aj počas nedávneho výjazdu premiéra Roberta Fica do regiónu. Premiér sa stretol s niekoľkými zamestnávateľmi okresu a rokoval aj s vedením ÚPSVaR. „Na stretnutí zaznelo, že región Malaciek je properujúci a má veľký potenciál v ďalšom rozmachu pracovných príležitostí. Zamestnávatelia však už teraz majú problém nájsť vhodných zamestnancov, a tak pribúda pracovnej sily z krajín EÚ a z tretích krajín,“ uviedla Ľ. Diviaková. Obe strany – zamestnávatelia aj uchádzači o zamestnanie – majú na situáciu svoj vlastný pohľad: „Zamestnávatelia hovoria o vysokej a neefektívnej fluktuácii nových zamestnancov, o nutnosti prijímať nedostatočne kvalifikovanú pracovnú silu, alebo dokonca aj o úplnej neschopnosti nájsť v regióne akúkoľvek pracovnú silu. Nezamestnaní zasa poukazujú na nízke mzdy, náročnosť viaczmenných prevádzok, komplikovanú dochádzku z odľahlejších obcí i neochotu pracovať opakovane prostredníctvom agentúrneho zamestnávania,“ vysvetľuje Ľ. Diviaková. V okrese Malacky počas celého uplynulého roka mierne, ale kontinuálne klesala miera evidovanej nezametnanosti. K 31. decembru 2016 dosiahla 4,46% a jej medziročný pokles predstavuje 1,48%. Úrad evidoval 1853 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 664 menej. „Aktuálnymi číslami sa postupne vraciame späť do obdobia pred svetovou hospodárskou krízou v roku 2009,“ dodala Ľ. Diviaková.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top