Connect with us

Tlmočník do posunkového jazyka so záhoráckymi koreňmi

Rozhovor

Tlmočník do posunkového jazyka so záhoráckymi koreňmi

Tlmočník do posunkového jazyka so záhoráckymi koreňmi

Tlačové besedy premiéra či výsledky zo zasadnutia krízového štábu. Už aj na Slovensku sa stáva bežnou praxou tlmočenie vyjadrení politikov do posunkového jazyka. K tým, ktorí dôležité informácie sprostredkovávajú nepočujúcim, patrí aj Stanislav Morávek. Tlmočník slovenského posunkového jazyka absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore sociálna práca a k jeho záľubám patrí okrem iného šport, príroda a čítanie kníh.  S rodinou žije v Nitre, no k Záhoriu má mimoriadne silný vzťah – pochádza totiž z Rybiek a gymnázium absolvoval v Šaštíne-Strážach.   

 Kedy a ako ste sa dostali k posunkovej reči?

Viem, že spoločnosť má zaužívaný názov posunková reč, avšak správnejšie je hovoriť o posunkovom jazyku, pretože je to plnohodnotný jazyk. Podobne, ako hovoríme napr. anglický jazyk, slovenský jazyk a podobne. Ja som sa dostal medzi nepočujúcich a k posunkovému jazyku až na vysokej škole v Nitre, kde som sa ho začal učiť v rámci nepovinného predmetu. Mal som možnosť vybrať si medzi rómskym jazykom, poľským jazykom a posunkovým jazykom. Vybral som si posunkový jazyk a vďaka nemu som spoznal nepočujúcich ľudí, ktorí ma oslovili svojou kultúrou, krásou jazyka, aj trošku iným vnímaním sveta. Ale to bol len začiatok. Samozrejme, že po tomto kurze som z posunkov vedel tak akurát pozdraviť a poďakovať, a ešte dačo málo. Po škole ma vzali do práce do organizácie, ktorá pracovala s nepočujúcimi, a tam sa to začalo. Bol to rok 2010 a vtedy som sa aj ženil.

Ako dlho trvá naučiť sa posunkový jazyk poriadne? A máme na Slovensku dosť tlmočníkov z/do posunkového jazyka?

Naučiť sa posunkový jazyk trvá asi podľa toho, ako veľmi sa ho chcete naučiť. Je to podobné ako s každým iným jazykom. Dôležité je, či stretávate nepočujúcich ľudí a komunikujete s nimi, alebo chodíte len na kurzy. Tiež je asi najlepšia cesta, ak posunkový jazyk učí nepočujúci. A možno ešte záleží aj na motivácii – napr. môže sa vám páčiť nepočujúce dievča alebo dievčatám zasa nepočujúci muž, alebo máte nepočujúcich kamarátov a chcete ísť s nimi na pivo, prípadne posunkový jazyk potrebujete v práci a vtedy to fakt ide rýchlejšie.  Žiaľ, na Slovensku máme veľmi málo tlmočníkov slovenského posunkového jazyka. Je nás asi okolo 25. Myslím, že ak niekto chce byť tlmočníkom, asi najdôležitejšie je mať rád komunitu nepočujúcich, a ak ešte máte aj lepšie vizuálne vnímanie a jemnejšiu motoriku, tak je to super. Myslím ale, že kto chce, tak sa naučí posunkový jazyk na perfektnej úrovni.

Úlohou takéhoto tlmočníka je uľahčiť komunikáciu medzi nepočujúcimi a počujúcimi. Tlmočenie politických debát, zasadnutí vlády  a podobných politických udalostí na Slovensku nebývalo bežné. Ako sa ho podarilo dosiahnuť?

Tlmočenie do posunkového jazyka je na Úrade vlády SR v súčasnej situácii zabezpečené vďaka požiadavke zo strany Slovenského zväzu nepočujúcich a konkrétne nepočujúcemu predsedovi Jaroslavovi Cehlárikovi. Je to veľmi šikovný predseda a snaží sa na Slovensku obhajovať práva nepočujúcich. Nepočujúci majú z tlmočenia veľkú radosť, pretože prijímajú informácie presne tak, ako majoritná spoločnosť, v ten istý čas a v takom istom rozsahu. Nedávno nepočujúci zverejnili na Facebooku video „potlesk aj pre tlmočníkov na Slovensku“ – keď som pozeral, bol som dojatý.

Slovenský jazyk má určite veľa špecifických výrazov. Ako sa takéto slová tlmočia, resp. ako vznikajú gestá, ktoré vystihujú konkrétne slová? A čo napríklad nové medzinárodné výrazy, ako koronavírus, COVID-19…?

Otázky na charakter jazyka by asi najlepšie vedeli zodpovedať nepočujúci, napr. jazykovedec a moderátor Roman Vojtechovský alebo lektor posunkového jazyka a odborník na umenie nepočujúcich Michal Hefty. Slovenský posunkový jazyk spĺňa podmienky jazyka, a teda má vlastnú slovnú zásobu – posunky (slovo „gestá“ je terminologicky nesprávne). Má aj svoju gramatiku, vlastné jazykové prostriedky a je nezávislý od slovenského jazyka. Vždy, keď sa tlmočí, snažíme sa tlmočiť 100 %  informácií a nie je prípustné niečo zjednodušiť, pridať, ubrať. Keď tlmočíme, tlmočíme významy, presne tak, ako je translatologický princíp tlmočenia aj v iných jazykoch. Treba však pochopiť, že posunkový jazyk je jazyk s odlišnou modalitou a tá je vizuálno-motorická a má vlastné jazykové prostriedky. Poviem príklad, ak chcete Angličanovi povedať, že všade dobre, doma najlepšie, použijete ich výraz. Alebo ak chcete povedať, že niekde niečo je, použijete existenčnú väzbu. To isté platí aj v posunkovom jazyku, napr. keď idem pretlmočiť slovo „pendleri“, použijem výraz, ktorý majú nepočujúci. Nie je podstatné, či také slov v posunkovomjazyku existuje, ale je podstatné, že povaha posunkového jazyka, keďže je to jazyk, presne umožňuje pretlmočiť obsah tohto slova. A druhá vec je tá, že posunkový jazyk má takú bohatú slovnú zásobu, že aj ja sa stále učím nové „slovíčka“. Posunkový jazyk vznikol prirodzene v komunite nepočujúcich a stále sa mení, dopĺňa, je živý. Nové slová – posunky vytvárajú samotní nepočujúci.

Pri ktorých politikoch sa zvlášť zapotíte, a prečo?

Ja sa zapotím pri všetkých rečníkoch… Ale myslím, že to už nie je strach, ale veľká zodpovednosť a rešpekt, a tiež je to aj vec určitého fyzického výkonu.

Pri tlmočení je veľmi dôležitá gestikulácia aj mimika. Aby vám bolo vidno do tváre, nepoužívate rúška, ale ochranné štíty. Ako sa v nich pracuje?

Mimika je v posunkovom jazyku mimoriadne dôležitá. Je to niečo ako pre nepočujúcich melódia, tón hlasu. Niekedy niečo rečník hovorí ako iróniu, niekedy je smutný, niekedy nahnevaný, to všetko sa vyjadruje mimikou a tiež spôsobom produkcie posunkov. Niektoré posunky majú ako neoddeliteľnú  súčasť aj artikulačnú časť alebo tzv. orálny komponent. Bez tejto zložky nepríde k prijímateľovi plnohodnotná informácia. Tie štíty sú také riešenie, ktoré akoby plnia všetky požiadavky zo všetkých strán, ale žiadnu poriadne. Nie sú asi ani veľmi ochranné, odráža sa od nich svetlo, takže nie je ani stopercentne vidieť do tváre, Ja osobne ešte dosť „funím“, takže sa mi robí v tom štíte para a cítim sa, akoby som hral hokej… Viem, že sa skúšajú rôzne iné riešenia. Uvidíme, čo bude.

Platí aj u vás, že si prenášate prácu domov? Ste naučení podvedome viac gestikulovať aj v súkromnom živote?

Občas doma posunkujeme, pretože aj manželka v menšej miere ovláda posunky a snažíme sa učiť aj deti. Môj život je s komunitou nepočujúcich spojený, takže chodíme aj na nejaké podujatia nepočujúcich, mám priateľov nepočujúcich, deti poznajú niektoré nepočujúce deti.  Cítim to tak, že akoby o práci sa snažím hovoriť menej, ale so svetom nepočujúcich som spojený stále. Ten svet, ľudia, jazyk, to všetko je v mojom srdci. Ďakujem Pánu Bohu, že ma takto viedol, mojej skvelej manželke a deťom za podporu, nepočujúcim, že ma prijali medzi seba a kolegom za vzájomnú pomoc. A ešte pozdravujem obec Rybky, kde som vyrastal a milujem to tam…

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Rozhovor

To Top