Connect with us

Z Kútov do Senice cez viac ako tristo výtlkov

Spravodajstvo

Z Kútov do Senice cez viac ako tristo výtlkov

Z Kútov do Senice cez viac ako tristo výtlkov

Cesta z Kútov do Senice je v dezolátnom stave. Situácia je dokonca natoľko alarmujúca, že Okresný dopravný inšpektorát v Senici zvažuje vyhlásiť cestu za nezjazdnú a z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ju čiastočne alebo úplne uzavrieť.

Komunikácia II/500 je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Pri obhliadke úseku Senica – Kúty, ktorú dopravný inšpektorát vykonal v utorok 7. februára, bolo zistených viac než 300 výtlkov rôznych veľkostí,  pričom niektoré dosahovali hĺbku až 16 centimetrov. Okrem toho bolo zaznamenané aj poškodenie krajníc, prepadnuté kanalizačné poklopy a v niektorých úsekoch dokonca súvislé poškodenie vozovky. „Katastrofálny stav cesty nezostáva bez následkov – len v dňoch 5. – 6. februára bolo v tomto úseku zaznamenaných 12 škodových udalostí a 4 dopravné nehody, spôsobené práve výtlkmi,“ uviedol pre Záhorák Martin Lidaj, poslanec samosprávneho kraja, predseda komisie pre regionálny rozvoj TTSK a zároveň viceprimátor Senice. Hlavným problémom je podľa jeho slov spôsob prerozdeľovania financií na opravy ciest v rámci VÚC. „Prostriedky na rekonštrukciu ciest sú v kraji rozdeľované medzi okresy rovnakým pomerom, a nie podľa ich frekventovanosti či stavu opotrebenia,“ vysvetlil. A dodal: „Pri rozdeľovaní peňazí sa nebralo do úvahy ani to, že napríklad na oddlženie nemocníc v niektorých okresoch sa vynaložili milióny eur.“

Poslanci budú razantnejší

Ku katastrofálnemu stavu cesty Kúty – Senica sa v utorok 14. februára na Okresnom úrade v Senici uskutočnilo pracovné stretnutie zainteresovaných orgánov a inštitúcií. Zástupcovia dopravného inšpektorátu vyzvali k okamžitému riešeniu situácie a pripomenuli, že vlastníci a správcovia komunikácií sú povinní udržiavať cesty v zodpovedajúcom stave. Na stretnutí boli okrem M. Lidaja prítomní aj ďalší poslanci VÚC za záhorský región – riaditeľ ÚPSVaR Senica Ján Kovár a primátor Gbiel Jozef Hazlinger. „Na vážnosť situácie sme samosprávny kraj upozorňovali opakovane.,“ povedal člen komisie pre pozemné komunikácie a dopravu TTSK J.  Kovár. Konštatoval tiež, že hoci opravy komunikácií v regióne realizované boli, pozornosť bola venovaná úsekom, ktoré nie sú v tak zlom stave, ako cesta Kúty – Senica. Zásadný podiel viny na zdevastovanej ceste pripisuje J. Kovár kamiónovej doprave. „Štát vytesnil nákladnú dopravu z ciest III. triedy, no vodiči kamiónov v snahe vyhnúť sa spoplatneným úsekom jazdia po cestách II. triedy. Túto devastáciu ciest krajom nikto nerefunduje.“  Poslanci TTSK sa zhodli na tom, že prostriedky, ktoré boli v Senici vyčlenené na opravu iných úsekov, treba urýchlene presunúť na rekonštrukciu cesty Dojč – Šaštín, kde je potrebné urgentne vyriešiť 4,3 km úsek. „Je už vysúťažený dodávateľ, ktorý bude kritický úsek cesty opravovať hneď, ako to počasie dovolí,“ informoval J. Kovár.Viceprimátor Senice M. Lidaj pre Záhorák na záver dodal: „Doteraz sme boli vždy slušní a politicky korektní, no už budeme za záujmy regiónu bojovať oveľa razantnejšie.“

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top