Connect with us

Dopravný obchvat konečne na obzore?

Spravodajstvo

Dopravný obchvat konečne na obzore?

Dopravný obchvat konečne na obzore?

SENICA (rz) – Do 21. mája tohto roka by mala byť hotová štúdia realizovateľnosti stavby I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, ktorej súčasťou je aj dopravný obchvat Senice. Štúdiu spracováva spoločnosť Alfa 04 a jej predpokladaným výstupom by malo byť potvrdenie nutnosti výstavby, resp. rekonštrukcie určených úsekov cesty I/51.

Obstarávateľom štúdie realizovateľnosti je Slovenská správa ciest. Spoločnosť Alfa 04 pri jej vypracovaní spolupracuje s pražskou firmou NDCon, pre ktorú pripravuje odborné podklady a analýzy. „Vypracovanie štúdie je podmienkou pre určenie správneho postupu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie dotknutých úsekov ciest,“ uviedol primátor Senice Branislav Grimm, ktorý sa v uplynulých dňoch priamo u spracovateľa štúdie informoval na aktuálny stav. Zároveň deklaroval, že mesto Senica bude pri príprave štúdie maximálne nápomocné: „Samospráva už spoločnosti Alfa 04 zaslala všetky požadované podklady pre štúdiu, ktoré sú aj obsahom územného plánu mesta,“ dodal B. Grimm. Účelom a cieľom štúdie realizovateľnosti je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy ciest 1. triedy pri rešpektovaní už naplánovaných obchvatov Holíča, Senice, Jablonice, Trstína, Trnavy a Hrnčiaroviec nad Parnou. „Záverečné odporúčania štúdie realizovateľnosti budú slúžiť ako odporúčací materiál pre rozhodovacie procesy. Súčasťou bude aj konzultácia s fimou Jaspers, ktorá je konzultantom Európskej komisie,“ informoval senický primátor. Analytická časť štúdie realizovateľnosti bude obsahovať viacero dôležitých dokumentov, napríklad zhodnotenie vplyvu na životné prostredie a spôsob finančného krytie stavby. Jej súčasťou však bude aj dopravné posúdenie, v rámci ktorej bude na celej trase od Holíča až po Hrnčiarovce nad Parnou realizované automatické kamerové sčitovanie intenzity a frekvencie dopravy. „Počas mesiaca marec budú v mestách inštalované automatické prieskumné sčítacie automaty s kamerovým systémom. V Senici budú osadené na oboch vstupných kruhových objazdoch a hlavnej križovatke. Frekvenciu intenzity dopravy budú sčitovať v 12-hodinových intervaloch počas siedmich dní, a to v čase od 6. do 18. hodiny,“ informoval primátor Senice Branislav Grimm.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top