Connect with us

Záhorákom prekáža vysoká hlučnosť pri streľbách

TOP

Záhorákom prekáža vysoká hlučnosť pri streľbách

Záhorákom prekáža vysoká hlučnosť pri streľbách

Pravidelné streľby vo VTSÚ Záhorie sa nezaobídu bez určitej miery hluku, na ktorý si väčšina obyvateľov okolitých obcí už zvykla. Nie všetci však dokážu takéto narušenie životného komfortu životného komfortu tolerovať. V Cerovej v poslednom období zaznamenali sťažnosti od viacerých občanov, ktorým prekáža vysoká hlučnosť a otrasy pri streľbách.

„Ozývajú sa obyvatelia rôznych častí obce, ktorí žiadajú situáciu riešiť. Rozhodli sme sa preto napísať vedeniu VTSÚ list,“ uviedol pre Záhorák zastupujúci starosta Cerovej Ján Čerešník. Hluk pri streľbách bol na sociálnych sieťach aj predmetom diskusie Seničanov. „Dnes to na strelnici na Záhorí hučí ako na fronte, doslova ťažká kanonáda. Ktovie, kto a čo tam nacvičuje,“ napísala jedna z obyvateliek Senice 19. januára.Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie je výskumným a vývojovým pracoviskom Ministerstva obrany SR a zabezpečuje vývoj a skúšky zbraní, muníce a výbušnín. Jeho riaditeľ Ing. František Petráš pripomína, že táto činnosť má vo VTSÚ Záhorie dlhoročnú históriu – takmer 90 rokov. „Ja sám pracujem v ústave viac ako tri desaťročia, a nemôžem konštatovať, že by v súčansosti nejako rádovo stúpol rozsah skúšobnej činnosti oproti minulisti. Boli však určité výkyvy a istý útlm bol citeľný v rokoch 2000 – 2005,“ prezradil. V súčasnosti podľa jeho slov rozsah skúšobnej činnosti predstavuje len približne 70% činnosti deväťdesiatych rokov.

Merania hluku robia pravidelne

Samostatnou otázkou zostáva „veľký hluk“ a jeho definovanie. „V tomto prípade nejde o trvalé zaťaženie hlukom, ale o impulzný hluk, vznikajúci expanziou tlakových plynov a prejavujúci sa zvukovým efektom – záťažou rádovo do 10 impulzov za deň medzi 8. a 14. hodinou,“ vysvetlil Ing. Petráš. VTSÚ Záhorie meranie hluku tohto typu robí pravidelne a údaje sú verejne dostupné. Najväčšie zaťaženie okolia hlukom a tlakovou vlnou bolo zaznamenané v roku 2007 po havárii vo VOP Nováky, keď sa likvidovali značné množstvá munície, s ktorou nebolo možné manipulovať inak. „V tomto období boli zaznamenané určité sťažnosti  obyvateľov okolitých obcí, ale aj vtedy boli nezávislými špecializovanými organizáciami vykonané  prieskumy a merania z oblasti geofyziky a stavebného inžinierstva či posúdenia seizmických účinkov, ktoré obavy obyvateľov o poškodenie ich majetku nepotvrdili,“ uviedol Ing. Petráš. Od spomínaného obdobia podľa jeho slov žiadna písomná sťažnosť na VTSÚ doručená nebola, aj keď sporadicky sa ľudia na akustické prejavy činnosti ústavu informujú telefonicky.

Negatívne dopady eliminujú lesy

Absenciu sťažností občanov potrvrdila aj hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Cupáková. „Žiadne oficiálne sťažnosti momentálne neevidujeme. Je však potrebné zdôrazniť, že v tomto prípade ide o územie určené prioritne pre výcvik a činnosť zložiek rezortu obrany pri príprave na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu. Daný priestor je v lokalite na tieto účely vyčlenený už desaťročia.“ D. Cupáková pripomenula, že výcvikové plochy sú od okolitých obcí a civilného sektora oddelené lesmi, ktorých účelom je okrem iného eliminovať negatívne dopady na okolité obyvateľstvo, a teda aj hlučnosť. „Samozrejme nás mrzí, ak niekomu spôsobujeme problémy, no je v záujme všetkých občanov, aby boli naše ozbrojené sily kvalitne pripravené na úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona,“ dodala hovorkyňa. Podľa riaditeľa VTSÚ Záhorie F. Petráša eistuje niekoľko možností, smerujúcich k eliminácii nepriaznivých dôsledkov činnosti ústavu, od obmedzenia objemu a času výkonu skúšobnej činnosti až po určité protihlukové bariéry. „Všetky tieto opatrenia však majú svoje limity a nedokážu úplne potlačiť prejavy výbuchu a výstrely,“ zdôrazňuje Ing. Petráš.

Viac v téme TOP

To Top