Connect with us

Voľné miesto? Za veľa práce málo muziky…

Spravodajstvo

Voľné miesto? Za veľa práce málo muziky…

Voľné miesto? Za veľa práce málo muziky…

Nezamestnanosť v regióne sa vyvíja pozitívne, uchádzačov o prácu v evidencii ÚPSVaR Senica ubúda. No aj keď je na trhu práce relatívny dostatok voľných miest, situácia celkom ideálna nie je. „Veľa nezamestnaných si vyberá medzi zamestnávateľmi, migruje za vyššou mzdou, často aj mimo svojej profesie. V regióne je stále dosť zamestnávateľov, ktorí ponúkajú nízku mzdu za fyzicky i psychicky náročnú prácu,“ hovorí riaditeľ ÚPSVaR Senica Ing. Ján Kovár. 

Problematické je podľa J. Kovára aj zamestnávanie uchádzačov z okolitých obcí. Aj keby chceli pracovať, dopravné spojenie im často neumožňuje cestovať do zamestnania so zmennou prevádzkou. Ďalším kameňom úrazu je vzdelanostná a profesijná  štruktúra ľudí, ktorí si hľadajú prácu. „Pre väčšinu uchádzačov o zamestnanie s vysokoškolským, a u niektorých aj stredoškolským vzdelaním, nemá úrad v databáze k dispozícii vhodné voľné pracovné miesta. V ponuke sú buď špecializované odborné profesie, ako napríklad elektroinžinier špecialista, energetik, špecialista riadenia systému kvality, riadiaci pracovník,

strojár s vysokoškolským vzdelaním či lekár, alebo sú to miesta s požiadavkami na jazykové znalosti, pričom sa vyžaduje vysoká úroveň znalosti jazyka,“ vysvetľuje J. Kovár. V ponuke voľných miest tak zostávajú profesie, o ktoré zo strany nezamestnaných nie je veľký záujem: „Je ťažké ich obsadiť z dôvodov nízkych miezd alebo malej atraktivity týchto profesií. Často v nich končí len málo absolventov, alebo tieto profesie v študijných odboroch na školách úplne chýbajú.“ Podľa J. Kovára sa do tejto skupiny už dávnejšie zariadili najmä profesie šička, krajčírka, kuchár, predavačka, čašník, pekár, cukrár  opatrovateľka či montážny pracovník. „Na trhu práce v našom regióne o pracovníkov v týchto profesiách záujem zo strany zamestnávateľov je. Niektorí zamestnávatelia riešia túto situáciu žiadosťou o povolenie na zamestnanie cudzinca,“ dodal J. Kovár. Ku koncu mesiaca jún bolo v okresoch Senica a Skalica k dispozícii vyše 800 voľných pracovných miest, medzi ktorými boli napríklad pozície administratívny pracovník, automechanik, brúsič nástrojov, cukrár, čašník, elektroinžinier, fakturant, fyzioterapeut, grafik, chovateľ, kaderníčka, krajčír, kuchár, masér, mechanik, skladník, predavač, šička, opatrovateľka, operátor výroby a mnohé ďalšie. Výberové konania v posledných týždňoch realizovali okrem personálnych agentúr aj firmy PPO DEMA, ICZ Slovakia Šaštín, HBP Baňa Čáry, Samsung, VTSÚ Záhorie,i IKEA Industry , PSA Peugeot či Eissmann Holíč.

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top