Connect with us

Železničnú trať idú modernizovať

Spravodajstvo

Železničnú trať idú modernizovať

Železničnú trať idú modernizovať

MALACKY (rz) – Železnice Slovenskej republiky pokračujú v pláne modernizovať železničný koridor od Bratislavy na západ, k štátnej hranici s Českou republikou. Verejné prerokovanie projektu modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty – Lanžhot sa uskutoční v utorok 9. mája na radnici v Malackách.  

Modernizácia trate bude financovaná z prostriedkov fondu CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepojenie Európy) a zo štátneho rozpočtu. „Ide o líniovú stavbu slovenskej časti Paneurópskeho železničného koridoru Orient/východné Stredomorie číslo IV, ktorého súčasťou je aj medzinárodný európsky koridor Route of Rail Freight Corridor 7,“ informujú železnice. Predpokladaná hodnota zákazky je 305 035 160 eur bez DPH a bola stanovená na základe Štúdie realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hranice SR/ČR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hranica SR/Maďarsko. Samotná železničná trať Devínska Nová Ves – hranica SR a ČR má dĺžku 57 kilometrov. Jej modernizácia bude rozdelená do dvoch etáp výstavby, pričom prvou etapou bude úsek Devínska Nová Ves – Malacky (24,3 km) a druhou Kúty – hranica SR/ČR(6,8 km). V rámci modernizácie bude vybudovaných alebo zrekonštruovaných 14 železničných mostov, 7 cestných mostov, nadjazdov a podjazdov, a pribudnú tri podchody pre cestujúcich. Po zavŕšení modernizácie, ktorej doba je stanovená na 38 mesiacov, budú môcť vlaky na trati premávať rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu.

 

Viac v téme Spravodajstvo

To Top