Connect with us

Senica aj Malacky vymenia autá za bicykle

Spravodajstvo

Senica aj Malacky vymenia autá za bicykle

Senica aj Malacky vymenia autá za bicykle

„Nemusíte byť majstrom sveta, aby ste jazdili do práce na bicykli,“ tvrdí úspešný slovenský cyklista Peter Sagan, ktorý je patrónom projektu „Do práce na bicykli“. Národná kampaň sa na Slovensku uskutoční už po štvrtý raz a v rámci záhorského regiónu sa do nej zapoja mestá Senica a Malacky.

Projekt má zábavnou formou podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vo svojich sídlach vytvorili  podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Štvrtý ročník celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ sa uskutoční od 1. do 31. mája. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú počas mesiaca máj dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Registrácia 2 – 4 členných tímov je možná až do 5. 5. a tento rok sa okrem zamestnancov môžu zapojiť aj školy, teda študenti od 15 rokov

Darčekom cyklomapa

V Malackách sa rozhodli občanov k tomu, aby sa zapojili do súťaže a urobili tak čosi pre svoje zdravie, náležite motivovať. „Každý registrovaný účastník dostane novú cyklomapu Malaciek. Nájde na nej vyznačené nielen hlavné, vedľajšie a rekreačné trasy, ale aj dôležité inštitúcie či parkoviská. Piktogramy upozorňujú napríklad na „nebezpečný prejazd križovatkou“, „zlý výhľad“ či „hlboký piesok“, informuje na svojej webovej stránke malacká radnica. V Senici síce k podobnej motivácii nepristúpili, podpore cyklistov však samospráva plánuje venovať zvýšenú pozornosť. „Chceme, aby ľudia mohli jazdiť do práce na bicykli po celý rok, preto chystáme systematické kroky na zlepšenie podmienok pre cyklistov v meste. V minulom roku bol vypracovaný tzv. cyklogenerel, kde sú zakreslené možné cyklotrasy v rámci mesta, a to po jestvujúcich či novovybudovaných komunikáciách. V súčasnosti sa realizujú následné kroky na postupnú realizáciu týchto cyklotrás,“ informovala L. Vajdová.

 

Foto: Vlani sa do kampane zapojili aj pracovníci IKEA Malacky.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top