Connect with us

Na Kunovskej priehrade pribudne vtáčí ostrov

Téma

Na Kunovskej priehrade pribudne vtáčí ostrov

Na Kunovskej priehrade pribudne vtáčí ostrov

Vodná nádrž Kunovská priehrada prechádza rekonštrukciou. Vodohospodári predpokladajú, že práce budú ukončené už v októbri tohto roka, následne sa začne s napúšťaním priehrady. Novinkou bude „vtáčí ostrov“, ktorý by sa mal stať hniezdiskom vodného vtáctva.

S vypúšťaním Kunovskej priehrady sa začalo v auguste pred dvoma rokmi, dôvodom bola celková revízia, vyčistenie dna priehrady a nutné opravy na vodnom diele. Takýto krok sa robí každých 20 rokov, na základe výnimky možno túto dobu oddialiť o ďalších 5 rokov. Zásadný  problém vypustenie priehrady znamenalo pre rybárov. „Kunovská priehrada je najväčšou vodnou nádržou našej organizácie a zaznamenávali sme na nej najväčšie úspechy, čo sa týka úlovkov. Po vypustení sme ryby museli previezť do ostatných vôd, kde už aj zostanú,“ uviedol Branislav Hesek z MO SRZ. Dodal, že rybári netrpezlivo očakávajú dokončenie rekonštrukcie priehrady, aby mohli čo najskôr začať zarybňovať a opäť profitovať na love.

Kúpanie už budúce leto

Riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, o. z. Bratislava Jozef Ducz vo štvrtok 30. marca na tlačovej besede, konanej priamo na Kunovskej priehrade za účasti vedenia podniku i mesta zdôraznil, že spoločným cieľom všetkých zainteresovaných je dodržať stanovený termín ukončenia rekonštrukčných prác. Projekt má finančné krytie zabezpečené, celkový rozpočet predstavuje približne 800 tisíc eur. Určité spomalenie prác bolo spôsobené tým, že prioritne bolo treba riešiť protipovodňovú ochranu na rieke Nitra. Teraz však vodohospodári budú rekonštrukčné práce na Kunovskej priehrade realizovať nielen vlastnou technikou, ale aj externou, ktorú zabezpečia dodávateľským spôsobom. Časový plán realizácie zostáva nezmenený: práce by mali byť ukončené na jeseň tohto roka a následne sa začne s napúšťaním priehrady. Rozhodujúcu úlohu bude zohrávať počasie a prítok, návštevníci rekreačnej oblasti by si však kúpanie v priehrade mali do sýtosti užiť už počas letnej sezóny 2018.

Raj pre vtákov

Počas rekonštrukcie je na vodnej nádrži realizovaných množstvo nevyhnutných prác, okrem iného prečistenie nádrže a oprava zemnej hrádzky, oprava betónových konštrukcií a vybudovanie prístrešku na funkčnom objekte či oprava drenážneho systému a betónového opevnenia na svahu hrádze. Do budúcnosti sa ráta aj s rekonštrukciou malej vodnej elektrárne pod hrádzou, v rámci ktorej by malo dôjsť nielen k výmene zastaraných strojov za nové a efektívnejšie, ale aj k výmene mechanického systému riadenia za automatický. Zaujímavou novinkou bude vytvorenie vtáčieho ostrova – priestoru nachádzajúceho sa približne 100 metrov od brehu, ktorý by sa mal stať rajom pre vodné vtáctvo. Toto miesto s rozlohou cca 11 hektárov bude pre ľudí neprístupné, aby nedochádzalo k rušeniu hniezdiacich vtákov.

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top