Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Častkov

Téma

Záhorák na návšteve v obci Častkov

Záhorák na návšteve v obci Častkov

Rozloha: 1318 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1394

Starostka: Mgr. EvaČerneková

 

História

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1394 ako súčasť panstva Branč. V roku 1715 pozostávala obec z 32 domácností, no už v roku 1752 tu býva 117 rodín. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1939 a evanjelický kostol z roku 1876.

Obyvateľstvo

V Častkove žije v súčasnosti 595 obyvateľov. Ich počet klesá najmä z dôvodu chýbajúcich stavebných pozemkov. Mladí ľudia tak dávajú prednosť najmä životu v meste.

Školstvo

V obci pôsobí malotriedna základná škola, ktorú navštevuje 20 žiakov, a materská škola, v ktorej je 21 detí. „Zatiaľ sa snažíme školu udržať, aj napriek tomu, že financie, ktoré na ňu dostaneme od štátu, nám vydržia len do júna. Deti v našej škole sa okrem bežného vyučovania vzdelávajú aj v oblasti ľudových zvykov, tradícií, a pre občanov pripravujú rôzne kultúrne vystúpenia. Škola tak má nezastupiteľnú úlohu aj ako nositeľ kultúrneho a spoločenského života v obci,“ hovorí starostka Častkova Eva Černeková.

Kultúra a šport

K najaktívnejším organizáciám v obci patria Únia žien Slovenska, Dobrovoľný hasičský zbor a poľovníci PO Havran – Častkov. Zo športových organizácií sú to hokejbalisti z ŠK Častkov, ktorí sa tento rok umiestnili na 2. priečke v OHL Lopašov. Počas roka sa v obci koná veľa podujatí. Dlhoročnú tradíciu má maškarný ples pre deti a dospelých, stavanie a váľanie mája či fašiangový sprievod. K obľúbeným akciám patrí aj „Stretnutie s Mikulášom“ a rozprávkový pochod k MDD, pri ktorom pomáhajú všetky organizácie a veľa dobrovoľníkov.

 Bývanie

V obci je 13 nájomných bytov. „Všetky sú v súčasnosti obsadené, o ďalšej výstavbe zatiaľ neuvažujeme. Pripravuje sa však zmena územného plánu, ktorá by umožnila výstavbu rodinných domov, o ktoré je v obci veľký záujem,“ uviedla starostka.

Problémy a zámery

Najväčším problémom obce Častkov je rozostavaná kanalizácia. „Máme vypracovaný projekt na jej dokončenie, na základe ktorého každý rok žiadame o pridelenie financií z eurofondov, zatiaľ však vždy neúspešne,“ hovorí E. Černeková. Obec v súčasnosti trápi aj havarijný stav budovy základnej školy, ktorý musí počas roka vyriešiť. „Podľa odborného posudku je zlý stav na obvodových múroch, ktoré treba podrezať. Strecha nad školou je dokonca poškodená natoľko, že ďalšiu zimu už nevydrží,“ dodáva starostka. Počas uplynulého roka sa obci podarilo zrekonštruovať strechu materskej školy, ktorá zatekala, a v rámci toho bol omietnutý strop na chodbe a časť vnútorných priestorov bola vymaľovaná. Rekonštrukciou prešiel aj kultúrny dom, kde bola okrem iného vymenená elektroinštalácia, osadené nové svietidlá, plastové okná, vertikálne žalúzie, položený obklad pod javiskom a  ušitá nová opona.

 Foto: M. Holenka, Y. Tóth, S. Lacková

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top