Connect with us

Riaditeľ ÚPSVaR Senica Ján Kovár: „Za prácu si ľudia zaslúžia slušnú plácu“

Spravodajstvo

Riaditeľ ÚPSVaR Senica Ján Kovár: „Za prácu si ľudia zaslúžia slušnú plácu“

Riaditeľ ÚPSVaR Senica Ján Kovár: „Za prácu si ľudia zaslúžia slušnú plácu“

„Za prácu si ľudia zaslúžia slušnú plácu“

SENICA (rz) – V okresoch Senica a Skalica pôsobí spolu so živnostníkmi takmer 10 tisíc zamestnávateľov. Mesačne máme nahlásených v priemere 500 až 600 voľných pracovných pozícií, takže práce je dostatok. Nie všetky pozície sa ale darí obsadiť.“ Aj tieto slová riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Senica Jána Kovára zazneli v stredu 22. marca na Dni podnikateľov okresu Senica, ktorý pripravila senická radnica.  

Cieľom podujatia bolo predstaviť podnikateľom regiónu atraktivitu a ekonomický potenciál okresu Senica vrátane investičných príležitostí, zoznámiť ich s možnosťami podpory podnikateľskej činnosti a informovať ich o problematike zamestnanosť v regióne z pohľadu čísiel aj reálnych skúseností. Primátor Senice Branislav Grimm zamestnávateľom poďakoval za vytváranie pracovných miest aj za dobrú spoluprácu s mestom. Zdôraznil, že  úspešne etablovaní a spoľahliví zamestnávatelia sa výraznou mierou podieľajú na rozvoji mesta. „Aj Senica má určitú mieru nezamestnanosti. Niektorí stratili prácu so zánikom podnikov, ďalší sa vďaka veku, úzkej špedcializácii, nedostatočnému vzdelaniu či neznalosti moderných technológií nie sú schopní prispôsobiť novým trendom a požiadavkám zamestnávateov. Iní odmietajú pracovať za ponúkanú mzdu alebo im stačí k životu poberanie sociálnych dávok. Mesto Senica má záujem nezamestnanosť znižovať a zastaviť aj odliv mladých, vzdelaných a talentových ľudí do iných miest a do zahraničia, preto víta každú možnosť vzniku nového podniku, podnikateľského zámeru a investície či vytvorenie pracovného miesta,“ uviedol B. Grimm.

Dôležitý je každý zamestnávateľ

Riaditeľ ÚPSVaR Ján Kovár prítomných uviedol do problematiky zamestnanosti v regióne. Informoval, že v súčasnnosti je v evidencii úradu práce v rámci okresov Senica a Skalica takmer 3600 ľudí, pričom až približne 30% tvoria mladí ľudia do 29 rokov. K najväčším zamestnávateľom v regióne patria spoločnosti Schaeffler Skalica (cca 5000 zamestnancov), Eissmann Holíč (1200), Emil Krajčík a OMS Senica. „Vážime si však každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva nielen seba, ale aj ďalších občanov nášho regiónu,“ zdôraznil. J. Kovár sa dotkol aj problematiky odmeňovania zamestnancov: „Naši ľudia potrebujú za svoju prácu aj slušnú plácu. Zamestnávatelia neraz svojich pracovníkov neoceňujú tak, ako by si zaslúžili, a potom sa čudujú, keď odchádzajú pracovať do fabriky, kde je priemerný robotnícky plat 1000 eur. Takýto problém je napríklad v profesii kuchár – čašník. Hoci dve školy v regióne pripravujú absolventov pre túto profesiu, paradoxne práve v tomto odbore je najviac voľných pracovných miest, ktoré zamestnávatelia nedokážu obsadiť.“ Podľa J. Kovára sa však aj na Záhorí situácia začína pomaly meniť k lepšiemu. „Musíme byť realisti, tie kroky sú postupné,“ pripomenul. Podrobnejšiu štatistiku zamestnanosti podnikateľom predstavila Klaudia Bulková, vedúca oddelenia služieb pre občana. Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Oľga Partlová zasa informovala o projektoch v oblasti podpory zamestnanosti a zlepšovania situácie na trhu práce. Prítomní získali aj informácie o aktivitách Trnavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a o službách Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

Viac v téme Spravodajstvo

To Top