Connect with us

Bezplatne skontrolovali vodu zo studní

Spravodajstvo

Bezplatne skontrolovali vodu zo studní

Bezplatne skontrolovali vodu zo studní

SENICA (rz) – Pri príležitosti Svetového dňa vody si počas uplynulej stredy Záhoráci opäť mohli dať bezplatne skontrolovať vodu zo svojich studní. Vyšetrenie vzoriek realizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici a zamerané bolo na zistenie obsanu dusičnanov a dusitanov. 

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov. Zo zdravotného hľadiska môže byť ich nadlimitný obsah nebezpečný namä pre malé deti. RÚVZ Senica počas stredy 22. marca vyšetril pre verejnosť viac ako 180 vzoriek, pričom toto orientačné vyšetrenie bolo rovnako ako po minulé roky vykonané pomocou testovacích prúžkov.

Aj niekoľkonásobné prekročenia

Možnosť nechať si otestovať vodu zo svojej studne využili nielen Seničania, ale aj obyvatelia okolitých obcí. Vzorky boli doručené napríklad z Dojča, Borského Mikuláša, Sobotišťa či zo záhradkárskej osady Osuské. V Hlbokom zvoz vzoriek od občanov zabezpečila obec a na regionálny úrad ich prišlo vyše 70. Požiadavky na kvalitu vody, ktorá je určená na ľudskú spotrebu, upravuje nariadenie vlády. Limit pre obsah dusitanov v takejto vode je stanovený na 0,5 mg/l, pre dusičnany predstavuje 50 mg/l. Hodnoty vo vyšetrovaných vzorkách pitnej vody v RÚVZ Senica boli kolísavé, v niektorých prípadoch sa vyskytlo až niekoľkonásobné prekročenie sledovaných parametrov. „U dusičnanov sme napríklad v niektorých vzorkách zaznamenali obsah až 200 či dokonca 500 mg/l,“ informovali hygienici. Výsledky sa v súčasnosti sumarizujú a úrad by ich mal zverejniť na svojej webstránke. Ani vyhovujúce výsledky však nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie totiž treba vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov.

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top