Connect with us

Pripravujú projekt múzea v kaštieli

Spravodajstvo

Pripravujú projekt múzea v kaštieli

Pripravujú projekt múzea v kaštieli

MALACKY (rz) – Pálffyovský kaštieľ v Malackách patrí medzi hlavné dominanty mesta. Samospráva v súčasnosti rekonštruuje jeho strech s komínmi a v najbližších týždňoch spustí obstarávanie dodávateľa reprezentačných sál. Cieľom je postupne vrátiť do kaštieľa život.     

Rekonštrukcia strechy a komínov kaštieľa bola nutnosťou pre zachovanie stavby. „Iba staticky bezpečná strecha nám umožňuje otvoriť nádvorie a pokračovať tu v ďalších kultúrnych aktivitách,“ uviedol primátor Malaciek Juraj Říha. Zrekonštruované časti mesto zverilo do správy Mestského centra kultúry. V ďalšom využití kaštieľa je z hľadiska jeho dlhodobého udržania a financovania podľa primátora nevyhnutné skĺbiť reprezentačnú, kultúrnu a oddychovú funkciu. „Aktuálne pripravujeme projekt reprezentačných priestorov mesta, aby sme mohli ešte v tomto polroku vysúťažiť dodávateľa stavebných prác. Pôjde o päť sál v polovici západného a časti južného krídla, v ktorých by sa konali sobáše a tiež významné podujatia mesta. Technické zázemie umožní, aby boli sály využiteľné prenájmom aj na komerčné účely, ako sú zasadnutia predstavenstiev firiem z priemyselného parku,“ inforoval J. Říha. Samospráva by už na jar 2018 chcela reprezentačné priestory odovzdať do užívania, odhadované náklady na jej vybudovanie sú 400 tisíc eur. Miestnosti, ktoré boli v minulosti zrekonštruované z projektu Paltour, navrhuje uspôsobiť na umelecké výstavy, ktoré sa v súčasnosti konajú v budove Mestského centra kultúry. Okrem toho je zámerom mesta aj vybudovanie nového mestského Pálffyovského múzea, ktoré by malo vzniknúť v severnom krídle kaštieľa. Vďaka nemu by mesto zrekonštruovalo celé dve podlažia tohto krídla. „Podľa našich predstáv by išlo o múzeum so stálou expozíciou na druhom podlaží, ktorá by modernou interaktívnou formou priblížila vývoj mesta, a nestálou expozíciou na prvom nadzemnom podlaží, určenou na tematické výstavy. Odhadované náklady na rekonštrukciu a zriadenie múzea predstavujú viac ako 1,2 milióna eur,“ dodal malacký primátor. Samospráva plánuje zekonštruovať aj miestnosti prvého podlažia v pravej časti západného krídla, kde by malo vzniknúť kancelárske zázemie budúceho múzea a recepcie so suvenírmi. Aktuálne už prebieha súťaž o dodávateľa konceptu múzea, ktorý by tvoril podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie k čerpaniu dotácií.

Aj relax a služby    

Ak sa mestu podarí zrealizovať projekt nového múzea v celom rozsahu a dobudovať reprezetačné sály, kaštieľ bude vnútorne zrekonštruovaný v polovici svojej veľkosti. Rekonštrukciu druhej polovice kaštieľa chce samospráva zvládnuť so zapojením súkromných zdrojov. „Ak sa v kaštieli budú konať umelecké výstavy, návštevy expozície múzea či dokonca sobáše, bude nutné hovoriť aj o vytvorení doplnkových služieb v podobe reštaurácie s malým pobytovým zariadením, kavarne s terasou na nádvorí či čajovni s terasou do parku. Našou ambíciou je pripraviť kaštieľ na dlhodobé udržateľné užívanie, preto aj robíme kroky k tomu, aby mal zrekonštruované priestory na správny mix služieb, ktoré budú pre obyvateľov dostatočne atraktívne,“ dodáva primátor Malaciek.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top