Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Radimov

Téma

Záhorák na návšteve v obci Radimov

Záhorák na návšteve v obci Radimov

Rozloha: 1292 ha

Počet obyvateľov: 562

Prvá písomná zmienka: v r. 1392

Starosta: Ing. Ján Provazník

 

História

Obec sa prvý raz spomína v písomných materiáloch v roku 1392 ako Radymow. Po rozpade Veľkej Moravy a po vzniku Uhorského štátu sa vyvíjala v rámci kráľovského feudálneho majetku, ktorý mal administratívno-správne centrum v Holíči. Vlastníkmi majetku boli kráľ Žigmund Luxemburský, Stibor zo Stiboríc, Šlikovci, Pongrácovci a Coborovci. Posledný spomínaný rod ho vlastnil až do roku 1736, kedy holíčske panstvo kúpil manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský.

 

Obyvateľstvo

Radimov patrí medzi menšie obce Záhoria. Klesajúci trend v počte obyvateľov sa obec snaží zvrátiť, napríklad zabezpečením II. etapy IBV. „Teší ma, že mladí ľudia sa snažia opraviť si aj staršie rodinné domy, ktoré zdedili po predkoch, a plánujú sa usadiť u nás,“ uviedol starosta Ján Provazník.

 

Školstvo

Nepriaznivý vývoj v počte obyvateľstva ovplyvňuje aj školstvo, pre malý počet žiakov musela obec v roku 2014 zrušiť základnú školu. Najmenšie deti však stále majú k dispozícii materskú školu, kde majú vytvorené vhodné prostredie pre svoj rozvoj. „Škôlku v súčasnosti navštevuje 12 detí, vývoj do budúcnosti je však priaznivý a rátame s tým, že ich bude viac,“ prezradil starosta.

 

Kultúra a šport

Hoci obyvateľov Radimov nemá veľa, v kultúrno-spoločenskom ani športovom živote nezaostáva. Je to zásluhou spoločenských organizácií, ku ktorým patria TJ Radimov, Slovenský zväz záhradkárov, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovné združenie, Únia žien Slovenska, Jednota dôchodcov a Slovenský Červený kríž. Vďaka ich aktivite je v Radimove po celý rok veselo, koná sa tu maškarný a poľovnícky ples, fašiangové a hodové zábavy, oslavy Dňa matiek aj Dňa detí, posedenia so seniormi a mnohé ďalšie podujatia. V poslednej dobe sa čoraz častejšie hovorí o zorganizovaní stretnutia rodákov, ktoré sa v minulosti konalo viackrát a malo veľmi pozitívnu odozvu. K veľkým tradíciám obce patrí známa ochutnávka ovocných destilátov za účasti zástupcov Rádu rytierov destilátov a pýchou obce je aj futbalový klub, ktorý pôsobí v 6. lige ObFZ Senica a už tri ročníky tejto okresnej súťaže s veľkým bodovým náskokom vyhral.

 

Bývanie 

Už niekoľko rokov je téma bývanie a rozvoj IBV s cieľom udržať mladých ľudí v obci prioritou samosprávy. „Pred dvoma rokmi sme odovzdali štyri stavebné pozemky. V súčasnosti na nich prebieha výstavba rodinných domov,  u dvoch sa v tomto roku dočkáme aj kolaudácie,“ uviedol J. Provazník. V rámci rozvoja obce v nadväznosti na jej územný plán sa pripravuje vybudovanie inžinierskych sietí II. etapy IBV, kde by malo byť 20 stavebných pozemkov. „Z našej strany je všetko pripravené, pokračovanie budovania IS bude závisieť od poskytnutia dotácie v rámci Programu rozvoja vidieka,“ dodáva starosta.

 

Problémy a zámery

Obec Radimov sa snaží zveľaďovať svoj majetok – v minulosti opravila budovu 6-bytovej jednotky a zrekonštruovala dom smútku. V týchto zámeroch pokračuje aj naďalej. „V rámci vydaných výziev na poskytnutie finančných dotácií sa chytáme každej akcie, ktorou by sme mohli náš majetok zhodnotiť. Postupne podľa finančných možností opravujeme a modernizujeme kultúrny dom a kabíny na športovom ihrisku. Máme vytvorenú žiadosť na zateplenie a opravu budovy hasičskej zbrojnice a zateplenie a opravu fasády by potrebovala aj budova školskej jedálne. Na toto všetko sme pripravení a veríme, že sa nám to postupne podarí zrealizovať.

DSCF1307

fotky2014 187 Futbalova_slavnost_v_Radimove-006

IMG_0225

IMG_20160625_142956

ochutnávka Radimov_01

SAM_0010

SAM_0738

 

 

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top